luns, 23 de novembro de 2015

CARTAS AO APALPADOR

Escribide as vosas cartas!
O Apalpador
Apdo. 7070
15002 A Coruña

Outro ano máis, todas as cartas que recibamos entrarán no Premio de Cartas ao Apalpador. Só tendes que enviar a vosa carta ao apartado 7070 da Coruña. Valoraremos as máis inxeniosas, as mellor escritas e as que amosen valores naturais, sinceros e positivos.
Como non se trata dun concurso de misses, non vale pedir
«… a paz no mundo»,
«… que non haxa máis guerras»,
«… a cura de todas as enfermidades»
nin «… que o ano que vén me porte mellor…».
Todo isto está moi ben, pero ese desexo xa llo supomos a todos vós (e nós).

Tampouco imos valorar os adornos das cartas, poden facerse, craro que si! Pero non se premiarán as mellor adornadas, ou por que sexan máis bonitas.
Tamén é importante pór a idade, pois clasificarémolas por tramos.
O concurso está aberto a todo o mundo que lle escriba ao Apalpador, mais está destinado principalmente a estudantes de infantil, primaria e primeiro ciclo de ESO.
Tamén poderán participar grupos cunha carta común; pensamos en aulas, asociacións, clubes, familias, ou mesmo unha panda de colegas.

As gañadoras ou gañadores saberánse logo do 31 de decembro, Noite do Apalpadoiro, a través deste sitio web: www.apalpador.gal ou www.apalpador.com

Se alguén quere escribilas no noso papel de carta ao Apalpador non teñen máis que pórse en contacto connosco para facerllo chegar, son de balde, só hay que facernos chegar o importe do envío.


ACTIVIDADE TOPO QUE?

A Concellería de NL, a través do Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Vigo, oferta unha actividade dinamizadora do galego dirixida á poboación escolar.
- Topo que?
Este obradoiro contén unha serie de actividades coas que se pretende que o alumnado comprenda conceptos como topónimo e toponimia, que saiban identificar un topónimo e que sexan capaces de clasificalos segundo o seu significado.
Farase fincapé na importancia que teñen os topónimos como localizadores e a súa dimensión como patrimonio inmaterial a conservar.

Duración: 90 minutos
Dirixido a: alumnado de primaria 5.º

Lugar de realización da actividade: no propio centro de ensino, na propia aula. Traballarase en grupos de 4 ou 5 alumnas/os, polo que se necesitará agrupar as mesas no caso de que sexan individuais
Necesidades técnicas da actividade: farase uso do encerado. O alumnado deberá dispór de: lapis, gomas, folios, pinturas, tesoiras e cinta adhesiva e ordenador (lectura documentos pdf e power point) con proxector e altofalantes

Para calquera dúbida sobre o desenvolvemento da actividade poden consultar con  Marta Álvarez 608 05 71 87 (c.marta.ap@gmail.com)
Para cuestións relacionadas coa solicitude da actividade dirixirse ao Servizo de Normalización Lingüística 986 81 02 81

Para solicitar a actividade é necesario enviar cuberta, a solicitude que se achega, o día 25 de novembro ao correo electrónico actividades.snl@vigo.org
As solicitudes, enviadas por correo electrónico, atenderanse por estrita orde de chegada o día 25 de novembro a partir das 9:30 e até as 14:00

Na reunión de equipos de dinamización e normalización lingüística que tivo lugar o pasado martes 29 de setembro de 2015, acordouse o seguinte verbo da adxudicación das actividades programadas polo SNL.
"Os centros que asisten ás xuntanzas de coordinación e solicitan as actividades conforme co horario establecido na solicitude, terán PREFERENCIA sobre o resto dos centros á hora de se adxudicaren as actividades".

Amais: os obradoiros concederánselles, en primeiro lugar, aos centros de ensino nos que a actividade non foi impartida o pasado curso escolar.

Vigo, 18 de novembro de 2015
Normalización Lingüística / Praza do Rei, 1 -36202 -Vigo- / Telf.: 986 81 02 81 / Fax: 986 22 06 78
Correo: ofi.normalizacion@vigo.org / http://snl.vigo.org / facebook: vigo en galego
Solicitude de participación na actividade:
Topo que? para primaria 5.º

Cubrirase unha ficha por cada un dos grupos que desexen participar na actividade. Débese remitir a solicitude ao correo electrónico: actividades.snl@vigo.org o día 25 de novembro a partir das 9:30 e até as 14:00

Importante:         non se aceptarán as solicitudes que non estean correctamente cubertas (obrigatorio cubrir todos os campos).

DATOS DO CENTRO DE ENSINO:

Nome do centro: _________________________________________________________

Nome e apelidos da persoa de contacto: ______________________________________
-Durante a actividade é obrigatorio que estea presente o/a titor/a do grupo que desenvolve a actividade-

Teléfono de contacto: __________________

Número máximo de participantes nun grupo: 25


Hai que indicar a preferencia (de 1 a 16) para a participación na actividade.

Non marquen os días nos que non poidan recibir a actividade, porque de se lle outorgar e non poder recibila, non se facilitará outra data.

_____ 30 novembro (luns) 9:30                            _____ 4 decembro (venres) 9:30
_____ 30 novembro (luns) 12:00                          _____ 4 decembro (venres) 12:00
_____ 1 decembro (martes) 9:30                          _____ 9 decembro (mércores) 9:30
_____ 1 decembro (martes) 12:00                        _____ 9 decembro (mércores) 12:00
_____ 2 decembro (mércores) 9:30                      _____ 10 decembro (xoves) 9:30
_____ 2 decembro (mércores) 12:00                   _____ 10 decembro (xoves) 12:00
_____ 3 decembro (xoves) 9:30                            _____ 11 decembro (venres) 9:30
_____ 3 decembro (xoves) 12:00                          _____ 11 decembro (venres) 12:00


Importante:        a Concellería de Normalización Lingüística confirmará -por correo electrónico- a cada centro o/s grupo/s admitido/s, con indicación do día e a hora adxudicado/s.

OBRADOIRO DE REGUEIFA PARA PRIMARIA

Á atención do Equipo de Dinamización Lingüística

A Concellería de NL, a través do Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Vigo, oferta unha actividade dinamizadora do galego dirixida á poboación escolar.

- Obradoiro de regueifa para primaria

Achegamento á improvisación oral, ao ritmo, rima, aos xogos de palabras... a través da regueifa de man de Luís O'Caruncho e Pinto de Herbón.

Duración: 1 hora e 30 minutos

Dirixido a: alumnado de 6.º de primaria

Lugar de realización da actividade: no propio centro de ensino

Necesidades do profesorado do obradoiro: unha pizarra ou veleda

Para calquera dúbida sobre esta actividade poden poñerse en contacto con Carlos Alonso 986 46 70 53

Para solicitar a actividade é necesario enviar cuberta, a solicitude que se achega, o día 26 de novembro ao correo electrónico  actividades.snl@vigo.org
As solicitudes, enviadas por correo electrónico, atenderanse por estrita orde de chegada o día 26 de novembro a partir das 9:30 h e até as 14:00 h

Na reunión de equipos de dinamización e normalización lingüística que tivo lugar o pasado martes 29 de setembro de 2015, acordouse o seguinte verbo da adxudicación das actividades programadas polo SNL.
"Os centros que asisten ás xuntanzas de coordinación e solicitan as actividades conforme co horario establecido na solicitude, terán PREFERENCIA sobre o resto dos centros á hora de se adxudicaren as actividades".

Amais: os obradoiros concederánselles, en primeiro lugar, aos centros de ensino nos que a actividade non foi impartida o pasado curso escolar.


Normalización Lingüística / Praza do Rei, 1 -36202 -Vigo- / Telf.: 986 81 02 81 / Fax: 986 22 06 78
Correo: ofi.normalizacion@vigo.org / http://snl.vigo.org / facebook: vigo en galego
Solicitude de participación na actividade:
Obradoiro de regueifa para 6.º de primaria

Cubrirase unha ficha por cada un dos grupos que desexen participar na actividade. Débese remitir a solicitude ao correo electrónico: actividades.snl@vigo.org o día 26 de novembro a partir das 9:30 e até as 14:00

Importante:   non se aceptarán as solicitudes que non estean correctamente cubertas (é obrigatorio cubrir todos os campos).

DATOS DO CENTRO DE ENSINO:

Nome do centro: _________________________________________________________

Nome e apelidos da persoa de contacto: ______________________________________
-Durante a actividade é obrigatorio que estea presente o/a titor/a do grupo que desenvolve a actividade-

Teléfono: ____________________________

Número máximo de participantes nun grupo: 50

Hai que indicar a preferencia (de 1 a 14) para a participación na actividade:

Non marquen os días nos que non poidan recibir a actividade, porque de se lle outorgar e non poder recibila, non se facilitará outra data.

______ 30 novembro (luns) 9:30                          ______ 9 decembro (mércores) 9:30
______ 30 novembro (luns) 12:00                       ______ 9 decembro (mércores) 12:00
______ 1 decembro (martes) 9:30                        ______ 11 decembro (venres) 9:30
______ 1 decembro (martes) 12:00                      ______ 11 decembro (venres) 12:00
______ 2 decembro (mércores) 9:30                   ______ 14 decembro (luns) 9:30
______ 2 decembro (mércores) 12:00                 ______ 14 decembro (luns) 12:00
______ 4 decembro (venres) 9:30
______ 4 decembro (venres) 12:00


Importante:        a Concellería de Normalización Lingüística confirmará -por correo electrónico- a cada centro o/s grupo/s admitido/s, con indicación do día e a hora adxudicado/s.

domingo, 18 de outubro de 2015

ACTIVIDADE 1º E 2º DE PRIMARIA: O SOÑO DE ESTHER

A Concellería de NL, a través do Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Vigo, oferta unha actividade dinamizadora do galego dirixida á poboación escolar.

- O soño de Esther
Baixo a idea de que os contos están para vivilos, Miguel Ángel Alonso Diz, achéganos esta e outras historias coas que poderemos aprender dun xeito divertido as vogais, puntos cardinais, os números e o amor pola nosa lingua.
A actividade leva asociado un taller de “pintar con luz ou lightpainting”, coa que, facendo uso da imaxinación e a creatividade, o alumnado poderá trazar no aire vogais, letras e mesmo facer debuxos.

Duración: 1 hora e 30 minutos

Dirixido a: alumnado de primaria (1.º e 2.º)

Lugar de realización da actividade: no propio centro de ensino

Necesidades técnicas da actividade: dispor dun espazo que poida quedar a escuras para poder realizar a actividade

Para calquera dúbida sobre o desenvolvemento da actividade poden consultar con Miguel Ángel Alonso Diz 678 78 77 11

Para solicitar a actividade é necesario enviar cuberta, a solicitude que se achega, o día 16 de outubro ao correo electrónico actividades.snl@vigo.org
As solicitudes, enviadas por correo electrónico, atenderanse por estrita orde de chegada o día 16 de outubro a partir das 9:30 e até as 14:00

Na reunión de equipos de dinamización e normalización lingüística que tivo lugar o pasado martes 29 de setembro de 2015, acordouse o seguinte verbo da adxudicación das actividades programadas polo SNL.
"Os centros que asisten ás xuntanzas de coordinación e solicitan as actividades conforme co horario establecido na solicitude, terán PREFERENCIA sobre o resto dos centros á hora de se adxudicaren as actividades".


Amais: os obradoiros concederánselles, en primeiro lugar, aos centros de ensino nos que a actividade non foi impartida o pasado curso escolar.

Solicitude de participación na actividade:
O soño de Esther para primaria (1.º e 2.º)

Cubrirase unha ficha por cada un dos grupos que desexen participar na actividade. Débese remitir a solicitude ao correo electrónico: actividades.snl@vigo.org o día 16 de outubro a partir das 9:30 e até as 14:00

Importante:         non se aceptarán as solicitudes que non estean correctamente cubertas (obrigatorio cubrir todos os campos).
DATOS DO CENTRO DE ENSINO:

Nome do centro: _________________________________________________________

Nome e apelidos da persoa de contacto: ______________________________________
-Durante a actividade é obrigatorio que estea presente o/a titor/a do grupo que desenvolve a actividade-

Teléfono de contacto: __________________

Número máximo de participantes nun grupo: 25

Hai que indicar a preferencia (de 1 a 20) para a participación na actividade.

Non marquen os días nos que non poidan recibir a actividade, porque de se lle outorgar e non poder recibila, non se facilitará outra data.

_____ 23 outubro (venres), ás 9:30                      _____ 3 novembro (martes), ás 9:30
_____ 23 outubro (venres), ás 12:30                   _____ 3 novembro (martes), ás 12:30
_____ 26 outubro (luns), ás 9:30                          _____ 4 novembro (mércores), ás 9:30
_____ 26 outubro (luns), ás 12:30                        _____ 4 novembro (mércores), ás 12:30
_____ 27 outubro (martes), ás 9:30                      _____ 5 novembro (xoves), ás 9:30
_____ 27 outubro (martes), ás 12:30                   _____ 5 novembro (xoves), ás 12:30
_____ 28 outubro (mércores), ás 9:30                 _____ 6 novembro (venres), ás 9:30
_____ 28 outubro (mércores), ás 12:30               _____ 6 novembro (venres), ás 12:30
_____ 29 outubro (xoves), ás 9:30                       _____ 9 novembro (lunes), ás 9:30
_____ 29 outubro (xoves), ás 12:30                     _____ 9 novembro (lunes), ás 12:30
Importante:        a Concellería de Normalización Lingüística confirmará -por correo electrónico- a cada centro o/s grupo/s admitido/s, con indicación do día e a hora adxudicado/s.

VI DÍA DA CIENCIA EN GALEGO

Prezados/as amigos/as,
A Coodinadora Galega de ENDL convídavos a participar na videoconferencia que, con motivo da celebración do VI Día da Ciencia en Galego, organiza a CGENDL para o vindeiro mércores 4 de novembro. Esta actividade vai dirixida ao 2º ciclo da ESO e a Bacharelato, mais xa estamos traballando para pechar unha videoconferencia para o 3º ciclo de Primaria e o 1º ciclo da ESO, da que daremos cumprida información no seu momento, tamén en http://www.coordinadoraendl.org/cienciaengalego/2015/videoconferencias.php.

Descrición da actividade
 • Título: A máquina que constrúe a mente e a realidade.
 • Relator: Xurxo Mariño Alfonso.  Biólogo e Doutor en Ciencias Biolóxicas pola Universidade de Santiago de Compostela (1998) e profesor do Departamento de Medicina da Universidade da Coruña. É especialista en neurofisioloxía e forma parte do grupo de investigación Neurocom, entre outros.
 • Sinopse: Todo o que somos cada un de nós, o que percibimos, o noso "eu", as emocións cotiás, todo iso é unha construción elaborada por unha máquina que levamos dentro do cranio: o encéfalo. Aí dentro temos miles de millóns de células, as neuronas, que utilizan a electricidade para comunicarse entre elas e, dese xeito, crear a mente e a realidade. Como funciona esa máquina da mente? A onde vai o "eu" cando durmimos? Poden construírse máquinas artificiais que teñan mente?
 • Destinatarios: alumnado do 2º ciclo da ESO e Bacharelato. Intervención do poñente no encontro TEDxGalicia 2012: https://www.youtube.com/watch?v=RJCFKnq3Giw
 • Data e hora: mércores 4 de novembro entre as 12:30h e as 13:30h.
Necesidades técnicas dos centros:
 • Ordenador con conexión a internet (recomendado con cabo, non con wifi) e altofalantes, canón proxector e pantalla e software: versión actualizada do plugin de Adobe Flash Player.
 • Desconexión das aulas Abalar durante o transcurso da videoconferencia e as probas previas no propio centro.
Proceso de inscrición
1.- Por motivos organizativos, os centros interesados (ata un máximo de 100) deben enviar un correo a correo@coordinadoraendl.org indicando os seguintes datos:
 • nome do centro,
 • departamentos/docentes implicados,
 • niveis educativos en que se vai desenvolver a actividade,
 • número de alumnos/as implicados/as,
 • profesor/a de contacto (tamén correo), e
 • observacións (dúbidas, suxestións...)
2.- Posteriormente recibirán un correo no que se lles informará do enderezo URL da Sala Virtual e se lles dará as instrucións pertinentes.

Samaín 2015
Partillamos con todos vós os materiais con actividades de comprensión lectora e de plástica elaborados polo CEIP Galán e o CEIP Milladoiro para o Samaín 2015: http://coordinadoraendl.org/limiar.php?pax=recursos/rec282.php.

Saúdos normalizadores
Consello Directivo en funcións
CGENDL


luns, 28 de setembro de 2015

REUNIÓN DO ENDL DO CONCELLO CO PROFESORADO DE VIGO


MENSAXE DE BENVIDA DA CGENDL E DA CDEDLG DE VIGO

Prezados/as amigos/as,

Dende a CGENDL retomamos a comunicación con vós para, en primeiro lugar, darvos azos para este novo curso. Tamén queremos animarvos a, un ano máis, darlle continuidade ao traballo normalizador que estamos a desenvolver entre todos/as, e -ao mesmo tempo- partillar recursos, actividades e experiencias que redunden nese labor.  E non debemos esquecer facerlle chegar á administración as demandas dos Equipos e de todos/as os/as docentes que apostamos pola normalización do galego no ensino.

Neste primeiro correo, aproveitamos para para informarvos de novos materiais e dunha nova cita formativa de interese:
 • Por outra banda, o Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia organiza os XVII Encontros para a Normalización Lingüística os vindeiros 15 (de tarde) e 16 de outubro (todo o día) en Santiago de Compostela. O profesorado que forma parte da CGENDL ten preferencia na inscrición. En breve, enviaremos información detallada e atoparedes na páxina do Consello da Cultura Galega o programa e o formulario de inscrición: http://consellodacultura.gal/.
Saúdos normalizadores
Coordinadora Galega de ENDL


sábado, 2 de maio de 2015

PASEOS POLO VIGO LITERARIO

PASEOS POLO VIGO LITERARIO

A Concellaría de Normalización Lingüística e a Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega organizan 3 “Paseos polo Vigo literario”

Horario: todos os paseos teñen a saída ás 11:30

1.-Sábado, 9 de maio, roteiro guiado por Pedro Feijoo. Saída desde a oliveira do Paseo de Afonso XII

2.-Sábado, 16 de maio, roteiro guiado por María Reimóndez. Saída, informarase do lugar de saída uns días antes do sábado

3.-Sábado, 23 de maio, roteiro guiado por Francisco Castro. Saída da praza da Constitución

Para se inscribir deben enviar os seus datos (nome completo e teléfono) ao correo electrónico actividades.snl@vigo.org (deben indicar a cal/es paseo/s irán).
Inscrición por orde de chegada do correo. Prazas limitadas: 50

ESTAMOS NO VERÁN!

- Estamos no verán!!!

Este espectáculo está configurado a partir da novela-CD, editada por Galaxia, que nos conta a historia duns amigos que no verán, queren formar un grupo de música.
As músicas deste disco de Xoán Curiel, e a súa banda Son+d2, serven de fío condutor para unha divertida historia narrada por Charo Pita, acompañada das fermosas ilustracións de Iván R.
Estilos como o funk, o rock ou a bossa nova atópanse nun álbum para nenos e nenas entre sete e doce anos.
Este é un espectáculo musical participativo onde se mergulla aos rapaces e rapazas nunha divertida festa e nun soño de verán.

Partindo desta base, Xoán Curiel quere achegar de primeira man, esta novela disco aos centros, a partir da propia historia do libro, intercalando diferentes músicas sobre as que comentará tamén o proceso de creación e os seus estilos musicais, co prisma de traballar de forma máis amena a cultura musical. Estamos no verán!!!, é un espectáculo orixinal, vital e musicalmente enriquecedor, que está a cautivar aos máis novos/as!.
Actualmente Estamos no verán!!! foi nominado aos VII Premios de la Música Independiente na categoría de Mejor Álbum en Lengua Gallega.

Duración: 40 minutos
Dirixido a: alumnado de primaria (5.ºe 6.º)
Lugar de realización da actividade: no propio centro de ensino

Para calquera dúbida sobre o desenvolvemento da actividade poden consultar con Ania Piñeiro 616 76 37 21 / 658 26 31 99

Para solicitar a actividade é necesario enviar cuberta, a solicitude que se achega, o día 11 de maio ao correo electrónico actividades.snl@vigo.org

As solicitudes, enviadas por correo electrónico, atenderanse por estrita orde de chegada o día 11 de maio a partir das 9:30 e até as 14:00

Na reunión de equipos de dinamización e normalización lingüística que tivo lugar o pasado martes 13 de xaneiro de 2015, acordouse o seguinte verbo da adxudicación das actividades programadas polo SNL.
"Os centros que asisten ás xuntanzas de coordinación e solicitan as actividades conforme co horario establecido o primeiro día de solicitude, terán PREFERENCIA sobre o resto dos centros á hora de se adxudicaren as actividades".

Solicitude de participación na actividade:
Estamos no verán!!! para primaira (5.º e 6.º)

Cubrirase unha ficha por cada un dos grupos que desexen participar na actividade. Débese remitir a solicitude ao correo electrónico: actividades.snl@vigo.org o día 11 de maio a partir das 9:30 e até as 14:00
Importante:         non se aceptarán as solicitudes que non estean correctamente cubertas (obrigatorio cubrir todos os campos).
DATOS DO CENTRO DE ENSINO:

Nome do centro: _________________________________________________________

Nome e apelidos da persoa de contacto: ______________________________________
-Durante a actividade é obrigatorio que estea presente o/a titor/a do grupo que desenvolve a actividade-

Teléfono de contacto: __________________

Número máximo de participantes nun grupo: 60

Indicar a preferencia (de 1 a 20) para a participación na actividade:

Non marquen os días nos que non poidan recibir a actividade, porque de se lle outorgar e non poder recibila, non se facilitará outra data.

_____ 21 maio (xoves), ás 9:30                            _____ 29 maio (venres), ás 9:30
_____ 21 maio (xoves), ás 12:30                          _____ 29 maio (venres), ás 12:30
_____ 25 maio (luns), ás 9:30                               _____ 1 xuño (luns), ás 9:30
_____ 25 maio (luns), ás 12:30                             _____ 1 xuño (luns), ás 12:30
_____ 26 maio (martes), ás 9:30                           _____ 2 xuño (martes), ás 9:30
_____ 26 maio (martes), ás 12:30                        _____ 2 xuño (martes), ás 12:30
_____ 27 maio (mércores), ás 9:30                      _____ 3 xuño (mércores), ás 9:30
_____ 27 maio (mércores), ás 12:30                    _____ 3 xuño (mércores), ás 12:30
_____ 28 maio (xoves), ás 9:30                            _____ 4 xuño (xoves), ás 9:30
_____ 28 maio (xoves), ás 12:30                          _____ 4 xuño (xoves), ás 12:30

Importante:        a Concellería de Normalización Lingüística confirmará -por correo electrónico- a cada centro o/s grupo/s admitido/s, con indicación do día e a hora adxudicado/s.

QUEREMOS GALEGO: Vigo martes 5 de maio ás 20.15 h local da CIG

Prezada compañeira, prezado compañeiro:
Pola presente convocamos a unha xuntanza de Queremos Galego – Vigo que terá lugar o vindeiro MARTES 5 ABRIL ás 20.15 horas na sede da CIG en Vigo (r/ Gregorio Espino 47, entresollado)  para preparar a mobilización do 17 de maio nesta comarca.

Agradezo confirmación de asistencia.

Elsa Quintas Alborés
Coord. Queremos Galego – Vigo

628.483.277

mércores, 25 de marzo de 2015

CURSO DE ESCRITURA CREATIVA

“Obradoiro literario Aliteraclara”

IMPARTIDO POLA ESCRITORA Clara do Roxo

· Coñeceremos os elementos para dar forma ao texto.
· Utilizaremos pequenos textos de autoras e autores de estilos diferentes para facer unha lectura crítica sobre eles.
· Elaboraremos textos literarios propios en cada sesión.
· Aprenderemos a crear personaxes e situacións literarias
· Faremos un exercicio de síntese, aprenderemos a desprendernos do que sobra no texto unha e outra vez ate atopar a verdadeira esencia da escrita desbotando o que non é bo.

Información en 696 15 42 03

DATAS: 6, 13, 20 e 27 de abril e 4 de maio
HORARIO: de 17:30 a 19:30
LUGAR: local da AVV NovoVigo de Navia (rúa As
Teixugueiras, 11 -portal 6, oficina 9-B)

Para se inscribir deben enviar os seus datos (nome completo, idade, teléfono e DNI) ao correo electrónico
claradoroxo@gmail.com
Preferentemente: xente moza

mércores, 18 de marzo de 2015

NÚMERO 20 DE OLLOS DE AULA

Prezados/as amigos/as,
 
Remitímosvos o número 20 de  Ollos de aula, a revista que edita a CGENDL para as familias do alumnado. Por mor das vacacións, esta entrega correspóndese co bimestre marzo-abril. Ademais de anexala neste correo, podedes descargala en:
No presente número a psicopedagoga Lines Salgado achéganos á mediación escolar; Pilar Sampedro, docente e membro da Asesoría de bibliotecas escolares da Consellería de Educación, analiza o papel que debe xogar a familia na iniciación á lectura; mentres que a pregunta desta entrega se centra en "Como detectar un trastorno da conduta alimentaria?". Coma sempre, Gracia Santórum preséntanos interesantes propostas literarias, musicais e de ocio. A contracapa convídanos a reflexionar sobre a estigmatización do modelo da fala dos galegofalantes que, ás veces, cometemos os propios docentes co noso "bolígrafo vermello".

Dende a CGENDL convidámosvos a que este novo número sexa do interese da comunidade escolar e pedímosvos axuda na súa difusión así como colaboración na proposta de temas, colaboracións, etc.

Saúdos normalizadores

CGENDL

  

AUTORIZACIÓN PAIS E NAIS PHOTOCALL CORRELINGUA

AUTORIZACIÓN PAIS E NAIS PHOTOCALL CORRELINGUA

CORRELINGUA é a denominación que adoptaron de maneira común a partir de 2001 as diversas carreiras en prol do idioma que se convocaron no país. É unha proposta de carácter lúdico, educativo e reivindicativo que pretende convidar a mocidade e os centros de ensino a participar nun acto público que quere enviar unha mensaxe do dereito da infancia e a mocidade a medrar en galego.
Nesta edición, contaremos nos centros de ensino cun photocall onde participe o alumnado. Para poderen participar precisan contar con autorización da nai, pai ou titora/or legal. Por este motivo achegamos, para asinala, a seguinte autorización:

Eu                                                                                            con DNI ,
nai, pai, tutora/or legal de ,                                                 alumna/o do curso                        no centro de ensino                                                                                                                                                 AUTORIZO a publicación de imaxes do meu fillo/a nas publicacións (web, redes sociais, boletíns) que realice o Correlingua.
E para que conste, asino en                a               de                                de 2015


Correlingua
www.correlingua.org
Avenida de Lugo 2A, entresollado A
15701- Santiago de Compostela
tlf: 698180557

CORRELINGUA VIGO

Prezados/amigo/as:
O pasado xoves 12 de marzo mantivemos unha reunión de coordinación do Correlingua
2015 en Vigo onde se trataron as seguintes cuestións:
Data do Correlingua: venres 8 de maio.
Horarios: A marcha sairá ás 11:00 da Praza do Rei para chegar a Castrelos ás 12:00.
Os autobuses deberán achegarse sobre as 10:30.
O alumnado de Infantil irá directamente a Castrelos onde terá lugar o espectáculo (de
11 a 12) do músico e actor Paco Nogueiras.
Para maior aproveitamento da actividade é recomendábel visitar a súa páxina en internet
para que na actuación o alumnado coñeza a súa obra e interactúe con el. Aquí tedes o
enlace:
http://www.kalandraka.com/blog/2014/04/29/brinca-vai-novo-libro-cd-dvd-no-mes-dasletras-
galegas/
Unha das cancións que recomendamos ver é “O meu mundo é!”
Marcha do Correlingua: Haberá un concurso de animación da marcha que premiará ao
grupo que máis anime durante o percorrido.Esta animación poderá utilizar calquera
medio: cantigas, coplas, disfraces, pancartas...o obxectivo é facer unha marcha vistosa e
divertida coa implicación activa do alumnado.
Actuacións: A condución da actividade estará a cargo de Xurxo Souto. O grupo que
actuará en Castrelos será o gañador do certame musical Cantalingua, que se coñecerá
proximamente.

PHOTOCALL
Como falamos, este ano e como novidade, o Correlingua organiza un photocall para
levar aos centros de ensino durante o mes de abril.
Trátase de tirar retratos do alumnado (e profesorado, por que non?) diante dun fondo
igual para todos os Correlinguas, suxeitando "bocadillos" co lema do Correlingua deste
ano ou o que se nos ocorra alusivo ao fomento do galego. Temos unha moi boa
referenza na exitosa campaña "Gústame o galego" que levou adiante a CTNL
(botádelle un ollo enhttp://gustame.gl/).
No anexo vai o permiso que terían que asinar as nais e pais para aceptar que se suban
fotos das súas fillas e fillos.
A organización do Correlingua enviaría aos centros que quixesen participar o deseño do
photocall (o fondo da foto, para entendernos) por correo. Cada centro deberá deseñar e
elaborar os seus "bocadillos", para facer o fotocol hai tres posibilidades de partida:
1- Proxectar o deseño do fotocol sobre unha parede branca
2- Imprimilo en papel e pegalo nunha parede
3- Calcalo en papel corrido para poñelo nunha parede
Xunto co deseño do fotocol enviaríase tamén o permiso a cubrir polos pais para
podermos subir fotos da rapazada ás redes.
O profesorado encargaríase logo de coordinar a actividade e de enviar as fotos a
correlingua@correlingua.org para írmolas publicando nas redes sociais etc.

ACTUACIÓNS CENTROS DE ENSINO
Na reunión tamén falamos da posibilidade de que algún grupo de alumnos/as actúen
no remate do acto de Castrelos.; se hai algún centro interesado debe porse en contacto
coa organización.
Haberá froita para os participantes.
Agardamos da vosa participación para facermos entre tod@s un Correlingua dinámico e
participativo.
Ánimo e a inscribirse !!!!!!
Vémonos o oito de maio.
Vigo, 17 de marzo de2015

mércores, 4 de marzo de 2015

BASES DO CONCURSO DE ANIMACIÓN CORRELINGUA VIGO 2015


1.Poden participar todos os alumnos e alumnas dos centros inscritos no Correlingua 2014 na comarca de Vigo.
2. A participación no concurso será EN GRUPO.
3. A animación da carreira do Correlingua consistirá no desenvolvemento de ideas (a través de pancartas, disfraces, cantigas...) que contribúan a asociar a reflexión lingüística a actividades colectivas, lúdicas e amenas e interdisciplinares.
4. Valorarase a mensaxe, a orixinalidade e a animación que o grupo lle dea á carreira.
5. Os centros deberán formalizar a inscrición neste concurso enviando un
correo electrónico a correlingua@correlingua.org antes do 2 de maio.
As inscricións deberán ter como mínimo os seguintes datos:
- centro e número dos integrantes do grupo. O grupo deberá levar algún elemento que os diferencie para poder localizalos no caso de gañaren o concurso.
6. O xuri estará composto pola Comisión Organizadora. A decisión do xurado será inapelábel.
7.- Os traballos premiados poderán ser reproducidos en campañas publicitarias e divulgativas do Correlingua. Para estes efectos os autores cederán os dereitos de reprodución á organización do Correlingua.
8. A participación neste concurso supón a aceptación das presentes bases.

CONVOCATORIA REUNIÓN DO CORRELINGUA EN VIGO. 12 DE MARZO D0 2015

Prezad@s amig@s:

O vindeiro 8 de maio terá lugar en Vigo, máis un ano, o Correlingua.
Con este motivo convocámosvos a unha reunión preparatoria que terá lugar o xoves 12 de marzo, ás 19.00 no IES San Tomé de Freixeiro (Gran Vía, s/n, Vigo), que contará coa seguinte orde do día:

1- Avaliación do Correlingua 2014.
2- Información concurso de animación da marcha e actividades para infantil e primaria.
3- Suxerencias e propostas para o Correlingua 2015.Grazas pola vosa atención e un saúdo.

NOTA: O IES San Tomé conta con espazo para estacionar.
Correlingua
Avenida de Lugo 2A, entresollado A
15701- Santiago de Compostela
Facebook: Correlingua
tlf: 698180557


xoves, 5 de febreiro de 2015

PRESENTACIÓN DE FEITIZO DE SANGUE

Cando hai dous veráns saiu do prelo BÁGOA DE LÚA, de Sabela González, libro que inaugurou a triloxía fantástica AS CRÓNICAS DE LANDEREINA foron moitos os lectores e lectoras que, dende o primeiro instante, comezaron a reclamar a continuación da historia. Por iso ao pouco tempo tivemos xa que reeditar.
FEITIZO DE SANGUE, esa esperada segunda parte, chega agora ás librerías de todo o país disposto a reproducir o éxito do primeiro. E a emoción e as aventuras que viven os seus protagonistas.
Seguimos á procura da Pedra de Lúa…
Editorial GalaxiaA librería Librouro e a Editorial Galaxia comprácense en convidalo/a á presentación do libro de Sabela González: FEITIZO DE SANGUE
Segunda parte da triloxía AS CRÓNICAS DE LANDEREINA


Vindeiro martes, 10 de febreiro, ás 20.00 horas na librería Librouro (Eduardo Iglesias, 12 de Vigo).
A autora estará acompañada polo editor Francisco Castro.


CURSO DE AUGA SALGADA


mércores, 4 de febreiro de 2015

DOBRAXE NA ESCOLA

A Concellería de NL, a través do Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Vigo, oferta unha actividade dinamizadora do galego dirixida á poboación escolar.
- Dobraxe na escola
É unha actividade lúdico educativa que ten como finalidade achegarlles aos nenos e nenas, dun xeito ameno e didáctico, o mundo da dobraxe.
Fases:
Primeiro, utilizando monicreques, os actores e dobradores, Manuel Pombal e Suso Pando, fan un xogo dramático moi divertido no que nos mostran todos os pasos da elaboración dunha película; desde a creación do guión ata a súa dobraxe.
Logo, sen abandonar o ton lúdico e teatral, preséntalles os personaxes do “mini capítulo” que “o propio alumnado” vai dobrar, sorprendéndose con exóticas versións orixinais, en idiomas que probablemente xamáis escoitaran.
Acto seguido, ensaiamos todos xuntos un fragmento da película, aprendendo a encaixarmos as propias voces nas bocas dos personaxes.
-”Probámolo e experimentámolo todos...? Ben. Agora... Quen quere saír?
Xa temos os/as dobradores/as. // Lemos o guión, ensaiamos, axustamos e... // Silencio! Imos gravar! // Gravamos... e, moi sorprendidos/as, escoitamos o resultado.

Duración: os responsables do desenvolvemento da actividade poranse en contacto co centro escolar para axeitar a duración da actividade. Faranse 4 sesións consecutivas de 50 minutos (máximo, 35 participantes por sesión), adaptándose aos horarios do centro escolar

Dirixido a: alumnado de primaria (3.º 4.º 5.º e 6.º)

Lugar de realización da actividade: no propio centro de ensino.
Horario: a actividade comezará ás 10:00, se ben, para preparala, os responsables do desenvolvemento da actividade estarán no centro escolar ás 09:00
Necesidades técnicas da actividade: os responsables do desenvolvemento da actividade poranse en contacto co centro escolar para solventar posibles cuestións técnicas

Para calquera dúbida sobre o desenvolvemento da actividade poden consultar con Manuel Pombal 605 06 69 17

Para solicitar a actividade é necesario enviar cuberta, a solicitude que se achega, o día 9 de febreiro ao correo electrónico actividades.snl@vigo.org

As solicitudes, enviadas por correo electrónico, atenderanse por estrita orde de chegada o día 9 de febreiro a partir das 09:30 e até as 14:00
Importante: os obradoiros concederánselles, en primeiro lugar, aos centros de ensino nos que a actividade non foi impartida o pasado curso escolar.


Marta Souto González
Técnica do SNL
mc/
Vigo, 29 de xaneiro de 2015
Normalización Lingüística / Praza do Rei, 1 -36202 -Vigo- / Telf.: 986 81 02 81 / Fax: 986 22 06 78
Correo: ofi.normalizacion@vigo.org / http://snl.vigo.org / facebook: vigo en galego
Solicitude de participación na actividade:
Dobrase na escola para primaria (3.º, 4.º, 5.º e 6.º)

Cubrirase unha ficha por cada un dos grupos que desexen participar na actividade. Débese remitir a solicitude ao correo electrónico: actividades.snl@vigo.org o día 9 de febreiro a partir das 09:30 e até as 14:00

Importante:         non se aceptarán as solicitudes que non estean correctamente cubertas (obrigatorio cubrir todos os campos).

DATOS DO CENTRO DE ENSINO:

Nome do centro: _________________________________________________________

Nome e apelidos da persoa de contacto: ______________________________________
-Durante a actividade é obrigatorio que estea presente o/a titor/a do grupo que desenvolve a actividade-

Teléfono de contacto: __________________

Número máximo de participantes nun grupo: 35


Hai que indicar a preferencia (de 1 a 7) para a participación na actividade.

Non marquen os días nos que non poidan recibir a actividade, porque de se lle outorgar e non poder recibila, non se facilitará outra data.

_____ 23 febreiro (luns)
_____ 24 febreiro (martes)
_____ 25 febreiro (mércores)
_____ 26 febreiro (xoves)
_____ 27 febreiro (venres)
_____ 2 marzo (luns)
_____ 3 marzo (martes)


Importante:        a Concellería de Normalización Lingüística confirmará -por correo electrónico- a cada centro o/s grupo/s admitido/s, con indicación do día e a hora adxudicado/s.

O ESQUÍO RAMPANTE

A Concellería de NL, a través do Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Vigo, oferta unha actividade dinamizadora do galego dirixida á poboación escolar.

- Polo correo do vento “O esquío rampante”

É un proxecto didáctico no que a palabra e a imaxe constitúen as ferramentas esenciais para activar a creatividade e imaxinación dos máis novos.

Desenvólvese un conto de xeito oral e no tempo do relato debúxase un mural correspondente a unha escena clave da narración. Posteriormente, unha rolda de prensa participativa incrementará e completará os misterios e as curiosidades do conto e da ilustración. Nunha segunda parte, nun obradoiro, debúxase, paso a paso, unha personaxe principal da historia, todos xuntos, guiados polo ilustrador. Por último, remátase cun xogo didáctico característico das páxinas finais dos álbumes da colección "Polo correo do vento".


Duración: 60 minutos

Dirixido a: alumnado de 1.º de primaria

Lugar de realización da actividade: no propio centro de ensino


Para calquera dúbida sobre o desenvolvemento da actividade poden consultar con Polo correo do vento 695 62 32 61

Para solicitar a actividade é necesario enviar cuberta, a solicitude que se achega, o día 10 de febreiro ao correo electrónico actividades.snl@vigo.org

As solicitudes, enviadas por correo electrónico, atenderanse por estrita orde de chegada o día 10 de febreiro a partir das 09:30 e até as 14:00Marta Souto González
Técnica do SNL
mc/
Vigo, 30 de xaneiro de 2015
Normalización Lingüística / Praza do Rei, 1 -36202 -Vigo- / Telf.: 986 81 02 81 / Fax: 986 22 06 78
Correo: ofi.normalizacion@vigo.org / http://snl.vigo.org / facebook: vigo en galego
Solicitude de participación na actividade:
Polo correo do vento “O esquío rampante”
 para primaria (1.º)

Cubrirase unha ficha por cada un dos grupos que desexen participar na actividade. Débese remitir a solicitude ao correo electrónico: actividades.snl@vigo.org o día 10 de febreiro a partir das 09:30 e até as 14:00

Importante:         non se aceptarán as solicitudes que non estean correctamente cubertas (obrigatorio cubrir todos os campos).

DATOS DO CENTRO DE ENSINO:

Nome do centro: _________________________________________________________

Nome e apelidos da persoa de contacto: ______________________________________
-Durante a actividade é obrigatorio que estea presente o/a titor/a do grupo que desenvolve a actividade-

Teléfono de contacto: __________________

Número máximo de participantes nun grupo: 35


Hai que indicar a preferencia (de 1 a 14) para a participación na actividade.

Non marquen os días nos que non poidan recibir a actividade, porque de se lle outorgar e non poder recibila, non se facilitará outra data.

_____ 23 febreiro (luns) 09:30                                          _____ 26 febreiro (xoves) 12:30
_____ 23 febreiro (luns) 12:30                                          _____ 27 febreiro (venres) 09:30
_____ 24 febreiro (martes) 09:30                                      _____ 27 febreiro (venres) 12:30
_____ 24 febreiro (martes) 12:30                                      _____ 2 marzo (luns) 09:30
_____ 25 febreiro (mércores) 09:30                                 _____ 2 marzo (luns) 12:30
_____ 25 febreiro (mércores) 12:30                                 _____ 3 marzo (martes) 09:30
_____ 26 febreiro (xoves) 09:30                                        _____ 3 marzo (martes) 12:30


Importante:        a Concellería de Normalización Lingüística confirmará -por correo electrónico- a cada centro o/s grupo/s admitido/s, con indicación do día e a hora adxudicado/s.