domingo, 2 de marzo de 2014

AS MAIMIÑAS

A Concellería de NL, a través do Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Vigo, oferta unha actividade dinamizadora do galego dirixida á poboación escolar.

- As maimiñas

“Unha viaxe polo mundo” conta a historia de como As Maimiñas decidimos ir unha tarde de paseo. Sen nos decatar, chegamos a distintos países. En cada un deles amósanse cancións e danzas típicas (creadas por nós). Aproveitamos para nos vestir coa roupa ou complementos que caracterizan cada un dos países visitados.
O método de realización da actividade será a música, o xogo e o movemento. Tanto as e os nenos como as persoas maiores participan en todo momento de xeito activo.Duración: 1 hora

Dirixido a: alumnado de infantil (3 e 4 anos)

Lugar de realización da actividade: no propio centro de ensino

Necesidades técnicas da actividade: tomas de corrente e espazo para bailar co alumnado

Para calquera dúbida sobre o desenvolvemento da actividade poden consultar con  Lucía (Mai) 670 21 62 94 ou Irene (Miña) 657 53 23 41

Para solicitar a actividade é necesario enviar cuberta, a solicitude que se achega, o día 11 de marzo ao correo electrónico actividades.snl@vigo.org

As solicitudes, enviadas por correo electrónico, atenderanse por estrita orde de chegada o día 11 de marzo a partir das 09:30 e até as 14:00


Solicitude de participación na actividade:
As maimiñas para infantil (3 e 4 anos)

Cubrirase unha ficha por cada un dos grupos que desexen participar na actividade. Débese remitir a solicitude ao correo electrónico: actividades.snl@vigo.org o día 11 de marzo a partir das 09:30 e até as 14:00

Importante:         non se aceptarán as solicitudes que non estean correctamente cubertas (obrigatorio cubrir todos os campos).

DATOS DO CENTRO DE ENSINO:

Nome do centro: _________________________________________________________

Nome e apelidos da persoa de contacto: ______________________________________
-Durante a actividade é obrigatorio que estea presente o/a titor/a do grupo que desenvolve a actividade-

Teléfono de contacto: __________________

Número máximo de participantes nun grupo: 50 (poderíase aumentar o número de participantes se o centro de ensino ten a infraestrutura apropiada, consultar isto con Lucía (Mai) 670 21 62 94 ou Irene (Miña) 657 53 23 41)

Hai que indicar a preferencia (de 1 a 10) para a participación na actividade.

Non marquen os días nos que non poidan recibir a actividade, porque de se lle outorgar e non poder recibila, non se facilitará outra data.


_____ 19 marzo (mércores), ás 09:30                _____ 24 marzo (luns), ás 09:30
_____ 19 marzo (mércores), ás 12:30                _____ 24 marzo (luns), ás 12:30
_____ 20 marzo (xoves), ás 09:30                      _____ 25 marzo (martes), ás 09:30
_____ 20 marzo (xoves), ás 12:30                      _____ 25 marzo (martes), ás 12:30
_____ 21 marzo (venres), ás 09:30
_____ 21 marzo (venres), ás 12:30

Importante:        a Concellería de Normalización Lingüística confirmará -por correo electrónico- a cada centro o/s grupo/s admitido/s, con indicación do día e a hora adxudicado/s.

XORNADAS ESCOLA TIC

Os días 21 e 22 de marzo terán lugar as Xornadas EscolaTIC: conferencias, experiencias e obradoiros TIC dirixidos a todo o profesorado da nosa comunidade.

INFORMACIÓN DO EVENTO:
Datas: Venres 21 e sábado 22 de marzo.
Lugar de celebración: Palacio de Congresos (Santiago de Compostela)
Horas: 12 horas
FPROFE:  https://www.edu.xunta.es/fprofe/procesaConsultaPublica.do?DIALOG-EVENT-ver=ver&cod_actividade=54578

Obxectivos
1.Impulsar e apoiar o compromiso do profesorado coa modernización educativa a través da aplicación das tecnoloxías da información e da comunicación aos procesos de ensino-aprendizaxe.
2.Promover o intercambio de experiencias de boas prácticas con tecnoloxías da información e da comunicación.
3.Reflexionar sobre as propostas metodolóxicas que contribuirán a unha mellor integración das tecnoloxías da información e da comunicación nos centros educativos.

Contidos
1.Experiencias educativas e recursos que facilitan unha práctica educativa innovadora coa utilización das tecnoloxías da información e da comunicación.
2.Propostas metodolóxicas para a integración das tecnoloxías da información e da comunicación nos centros educativos.
3.A competencia dixital do profesorado como factor clave para a mellora educativa.
IMPORTANTE: O prazo de inscrición en www.edu.xunta.es/fprofe finalizará o domingo 9 de marzo.
Máis información proximamente en http://www.edu.xunta.es/web/node/11732CURSOS DE LINGUA GALEGA CELGA

ORDE do 14 de febreiro de 2014 pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos preparatorios para os certificados de lingua galega (Celga) que se realizarán nos períodos e nas escolas oficiais de idiomas de Galicia que se indican.