luns, 23 de novembro de 2015

CARTAS AO APALPADOR

Escribide as vosas cartas!
O Apalpador
Apdo. 7070
15002 A Coruña

Outro ano máis, todas as cartas que recibamos entrarán no Premio de Cartas ao Apalpador. Só tendes que enviar a vosa carta ao apartado 7070 da Coruña. Valoraremos as máis inxeniosas, as mellor escritas e as que amosen valores naturais, sinceros e positivos.
Como non se trata dun concurso de misses, non vale pedir
«… a paz no mundo»,
«… que non haxa máis guerras»,
«… a cura de todas as enfermidades»
nin «… que o ano que vén me porte mellor…».
Todo isto está moi ben, pero ese desexo xa llo supomos a todos vós (e nós).

Tampouco imos valorar os adornos das cartas, poden facerse, craro que si! Pero non se premiarán as mellor adornadas, ou por que sexan máis bonitas.
Tamén é importante pór a idade, pois clasificarémolas por tramos.
O concurso está aberto a todo o mundo que lle escriba ao Apalpador, mais está destinado principalmente a estudantes de infantil, primaria e primeiro ciclo de ESO.
Tamén poderán participar grupos cunha carta común; pensamos en aulas, asociacións, clubes, familias, ou mesmo unha panda de colegas.

As gañadoras ou gañadores saberánse logo do 31 de decembro, Noite do Apalpadoiro, a través deste sitio web: www.apalpador.gal ou www.apalpador.com

Se alguén quere escribilas no noso papel de carta ao Apalpador non teñen máis que pórse en contacto connosco para facerllo chegar, son de balde, só hay que facernos chegar o importe do envío.


ACTIVIDADE TOPO QUE?

A Concellería de NL, a través do Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Vigo, oferta unha actividade dinamizadora do galego dirixida á poboación escolar.
- Topo que?
Este obradoiro contén unha serie de actividades coas que se pretende que o alumnado comprenda conceptos como topónimo e toponimia, que saiban identificar un topónimo e que sexan capaces de clasificalos segundo o seu significado.
Farase fincapé na importancia que teñen os topónimos como localizadores e a súa dimensión como patrimonio inmaterial a conservar.

Duración: 90 minutos
Dirixido a: alumnado de primaria 5.º

Lugar de realización da actividade: no propio centro de ensino, na propia aula. Traballarase en grupos de 4 ou 5 alumnas/os, polo que se necesitará agrupar as mesas no caso de que sexan individuais
Necesidades técnicas da actividade: farase uso do encerado. O alumnado deberá dispór de: lapis, gomas, folios, pinturas, tesoiras e cinta adhesiva e ordenador (lectura documentos pdf e power point) con proxector e altofalantes

Para calquera dúbida sobre o desenvolvemento da actividade poden consultar con  Marta Álvarez 608 05 71 87 (c.marta.ap@gmail.com)
Para cuestións relacionadas coa solicitude da actividade dirixirse ao Servizo de Normalización Lingüística 986 81 02 81

Para solicitar a actividade é necesario enviar cuberta, a solicitude que se achega, o día 25 de novembro ao correo electrónico actividades.snl@vigo.org
As solicitudes, enviadas por correo electrónico, atenderanse por estrita orde de chegada o día 25 de novembro a partir das 9:30 e até as 14:00

Na reunión de equipos de dinamización e normalización lingüística que tivo lugar o pasado martes 29 de setembro de 2015, acordouse o seguinte verbo da adxudicación das actividades programadas polo SNL.
"Os centros que asisten ás xuntanzas de coordinación e solicitan as actividades conforme co horario establecido na solicitude, terán PREFERENCIA sobre o resto dos centros á hora de se adxudicaren as actividades".

Amais: os obradoiros concederánselles, en primeiro lugar, aos centros de ensino nos que a actividade non foi impartida o pasado curso escolar.

Vigo, 18 de novembro de 2015
Normalización Lingüística / Praza do Rei, 1 -36202 -Vigo- / Telf.: 986 81 02 81 / Fax: 986 22 06 78
Correo: ofi.normalizacion@vigo.org / http://snl.vigo.org / facebook: vigo en galego
Solicitude de participación na actividade:
Topo que? para primaria 5.º

Cubrirase unha ficha por cada un dos grupos que desexen participar na actividade. Débese remitir a solicitude ao correo electrónico: actividades.snl@vigo.org o día 25 de novembro a partir das 9:30 e até as 14:00

Importante:         non se aceptarán as solicitudes que non estean correctamente cubertas (obrigatorio cubrir todos os campos).

DATOS DO CENTRO DE ENSINO:

Nome do centro: _________________________________________________________

Nome e apelidos da persoa de contacto: ______________________________________
-Durante a actividade é obrigatorio que estea presente o/a titor/a do grupo que desenvolve a actividade-

Teléfono de contacto: __________________

Número máximo de participantes nun grupo: 25


Hai que indicar a preferencia (de 1 a 16) para a participación na actividade.

Non marquen os días nos que non poidan recibir a actividade, porque de se lle outorgar e non poder recibila, non se facilitará outra data.

_____ 30 novembro (luns) 9:30                            _____ 4 decembro (venres) 9:30
_____ 30 novembro (luns) 12:00                          _____ 4 decembro (venres) 12:00
_____ 1 decembro (martes) 9:30                          _____ 9 decembro (mércores) 9:30
_____ 1 decembro (martes) 12:00                        _____ 9 decembro (mércores) 12:00
_____ 2 decembro (mércores) 9:30                      _____ 10 decembro (xoves) 9:30
_____ 2 decembro (mércores) 12:00                   _____ 10 decembro (xoves) 12:00
_____ 3 decembro (xoves) 9:30                            _____ 11 decembro (venres) 9:30
_____ 3 decembro (xoves) 12:00                          _____ 11 decembro (venres) 12:00


Importante:        a Concellería de Normalización Lingüística confirmará -por correo electrónico- a cada centro o/s grupo/s admitido/s, con indicación do día e a hora adxudicado/s.

OBRADOIRO DE REGUEIFA PARA PRIMARIA

Á atención do Equipo de Dinamización Lingüística

A Concellería de NL, a través do Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Vigo, oferta unha actividade dinamizadora do galego dirixida á poboación escolar.

- Obradoiro de regueifa para primaria

Achegamento á improvisación oral, ao ritmo, rima, aos xogos de palabras... a través da regueifa de man de Luís O'Caruncho e Pinto de Herbón.

Duración: 1 hora e 30 minutos

Dirixido a: alumnado de 6.º de primaria

Lugar de realización da actividade: no propio centro de ensino

Necesidades do profesorado do obradoiro: unha pizarra ou veleda

Para calquera dúbida sobre esta actividade poden poñerse en contacto con Carlos Alonso 986 46 70 53

Para solicitar a actividade é necesario enviar cuberta, a solicitude que se achega, o día 26 de novembro ao correo electrónico  actividades.snl@vigo.org
As solicitudes, enviadas por correo electrónico, atenderanse por estrita orde de chegada o día 26 de novembro a partir das 9:30 h e até as 14:00 h

Na reunión de equipos de dinamización e normalización lingüística que tivo lugar o pasado martes 29 de setembro de 2015, acordouse o seguinte verbo da adxudicación das actividades programadas polo SNL.
"Os centros que asisten ás xuntanzas de coordinación e solicitan as actividades conforme co horario establecido na solicitude, terán PREFERENCIA sobre o resto dos centros á hora de se adxudicaren as actividades".

Amais: os obradoiros concederánselles, en primeiro lugar, aos centros de ensino nos que a actividade non foi impartida o pasado curso escolar.


Normalización Lingüística / Praza do Rei, 1 -36202 -Vigo- / Telf.: 986 81 02 81 / Fax: 986 22 06 78
Correo: ofi.normalizacion@vigo.org / http://snl.vigo.org / facebook: vigo en galego
Solicitude de participación na actividade:
Obradoiro de regueifa para 6.º de primaria

Cubrirase unha ficha por cada un dos grupos que desexen participar na actividade. Débese remitir a solicitude ao correo electrónico: actividades.snl@vigo.org o día 26 de novembro a partir das 9:30 e até as 14:00

Importante:   non se aceptarán as solicitudes que non estean correctamente cubertas (é obrigatorio cubrir todos os campos).

DATOS DO CENTRO DE ENSINO:

Nome do centro: _________________________________________________________

Nome e apelidos da persoa de contacto: ______________________________________
-Durante a actividade é obrigatorio que estea presente o/a titor/a do grupo que desenvolve a actividade-

Teléfono: ____________________________

Número máximo de participantes nun grupo: 50

Hai que indicar a preferencia (de 1 a 14) para a participación na actividade:

Non marquen os días nos que non poidan recibir a actividade, porque de se lle outorgar e non poder recibila, non se facilitará outra data.

______ 30 novembro (luns) 9:30                          ______ 9 decembro (mércores) 9:30
______ 30 novembro (luns) 12:00                       ______ 9 decembro (mércores) 12:00
______ 1 decembro (martes) 9:30                        ______ 11 decembro (venres) 9:30
______ 1 decembro (martes) 12:00                      ______ 11 decembro (venres) 12:00
______ 2 decembro (mércores) 9:30                   ______ 14 decembro (luns) 9:30
______ 2 decembro (mércores) 12:00                 ______ 14 decembro (luns) 12:00
______ 4 decembro (venres) 9:30
______ 4 decembro (venres) 12:00


Importante:        a Concellería de Normalización Lingüística confirmará -por correo electrónico- a cada centro o/s grupo/s admitido/s, con indicación do día e a hora adxudicado/s.