luns, 23 de novembro de 2015

ACTIVIDADE TOPO QUE?

A Concellería de NL, a través do Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Vigo, oferta unha actividade dinamizadora do galego dirixida á poboación escolar.
- Topo que?
Este obradoiro contén unha serie de actividades coas que se pretende que o alumnado comprenda conceptos como topónimo e toponimia, que saiban identificar un topónimo e que sexan capaces de clasificalos segundo o seu significado.
Farase fincapé na importancia que teñen os topónimos como localizadores e a súa dimensión como patrimonio inmaterial a conservar.

Duración: 90 minutos
Dirixido a: alumnado de primaria 5.º

Lugar de realización da actividade: no propio centro de ensino, na propia aula. Traballarase en grupos de 4 ou 5 alumnas/os, polo que se necesitará agrupar as mesas no caso de que sexan individuais
Necesidades técnicas da actividade: farase uso do encerado. O alumnado deberá dispór de: lapis, gomas, folios, pinturas, tesoiras e cinta adhesiva e ordenador (lectura documentos pdf e power point) con proxector e altofalantes

Para calquera dúbida sobre o desenvolvemento da actividade poden consultar con  Marta Álvarez 608 05 71 87 (c.marta.ap@gmail.com)
Para cuestións relacionadas coa solicitude da actividade dirixirse ao Servizo de Normalización Lingüística 986 81 02 81

Para solicitar a actividade é necesario enviar cuberta, a solicitude que se achega, o día 25 de novembro ao correo electrónico actividades.snl@vigo.org
As solicitudes, enviadas por correo electrónico, atenderanse por estrita orde de chegada o día 25 de novembro a partir das 9:30 e até as 14:00

Na reunión de equipos de dinamización e normalización lingüística que tivo lugar o pasado martes 29 de setembro de 2015, acordouse o seguinte verbo da adxudicación das actividades programadas polo SNL.
"Os centros que asisten ás xuntanzas de coordinación e solicitan as actividades conforme co horario establecido na solicitude, terán PREFERENCIA sobre o resto dos centros á hora de se adxudicaren as actividades".

Amais: os obradoiros concederánselles, en primeiro lugar, aos centros de ensino nos que a actividade non foi impartida o pasado curso escolar.

Vigo, 18 de novembro de 2015
Normalización Lingüística / Praza do Rei, 1 -36202 -Vigo- / Telf.: 986 81 02 81 / Fax: 986 22 06 78
Correo: ofi.normalizacion@vigo.org / http://snl.vigo.org / facebook: vigo en galego
Solicitude de participación na actividade:
Topo que? para primaria 5.º

Cubrirase unha ficha por cada un dos grupos que desexen participar na actividade. Débese remitir a solicitude ao correo electrónico: actividades.snl@vigo.org o día 25 de novembro a partir das 9:30 e até as 14:00

Importante:         non se aceptarán as solicitudes que non estean correctamente cubertas (obrigatorio cubrir todos os campos).

DATOS DO CENTRO DE ENSINO:

Nome do centro: _________________________________________________________

Nome e apelidos da persoa de contacto: ______________________________________
-Durante a actividade é obrigatorio que estea presente o/a titor/a do grupo que desenvolve a actividade-

Teléfono de contacto: __________________

Número máximo de participantes nun grupo: 25


Hai que indicar a preferencia (de 1 a 16) para a participación na actividade.

Non marquen os días nos que non poidan recibir a actividade, porque de se lle outorgar e non poder recibila, non se facilitará outra data.

_____ 30 novembro (luns) 9:30                            _____ 4 decembro (venres) 9:30
_____ 30 novembro (luns) 12:00                          _____ 4 decembro (venres) 12:00
_____ 1 decembro (martes) 9:30                          _____ 9 decembro (mércores) 9:30
_____ 1 decembro (martes) 12:00                        _____ 9 decembro (mércores) 12:00
_____ 2 decembro (mércores) 9:30                      _____ 10 decembro (xoves) 9:30
_____ 2 decembro (mércores) 12:00                   _____ 10 decembro (xoves) 12:00
_____ 3 decembro (xoves) 9:30                            _____ 11 decembro (venres) 9:30
_____ 3 decembro (xoves) 12:00                          _____ 11 decembro (venres) 12:00


Importante:        a Concellería de Normalización Lingüística confirmará -por correo electrónico- a cada centro o/s grupo/s admitido/s, con indicación do día e a hora adxudicado/s.

Ningún comentario:

Publicar un comentario