venres, 27 de setembro de 2013

NOVAS DO BLOG

Benquerid@s compañeir@s, engadimos ao noso blogue novos enlaces de interese.
O primeiro a páxina web do SNL do Concello de Vigo, onde podedes atopar Unidades Didácticas, películas, láminas de Pepe Carreiro, actividades inglés-galego, galego-inglés... no apartado de recursos, así como pestanas temáticas, como: " Comparte o galego con nós", libros de toponimia, O xogo en liña" Viaxe ás covas do Folón", lexislación, " O portal das palabras", e tamén un servizo de asesoramento lingüístico.
Estase xa a preparar o " Correlingua" deste curso, aí tendes o enlace para apuntarvos ás distintas actividades e concursos.
E engadimos tamén un enlace ao Servizo de Normalización Lingüística da USC, onde ademáis de vocabulario, normas, actividades, lexislación e outros temas de interese, destacamos o seu tradutor en liña que podedes atopar dentro da páxina no enderezo " Traducíndote"  http://www.traducindote.com/
De momento máis nada, desexamos que estas novas ferramentas sexan do voso interese. Como todas están á vosa disposición na man dereita do blogue.


luns, 23 de setembro de 2013

FERRAMENTAS LINGÚÍSTICAS

Nestes días que temos que elaborar os PLC e outros, vos deixo este enlace SXPL para que poidades coñecer, baixar e empregar algunhas das ferramentas que pululan pola rede para axudar a levar a cabo a nosa tarefa de dinamización.

NOTA INFORMATIVA DO SNL DE VIGO

O Servizo de Normalización Lingüística estavos ofertando aos centros de ensino unha ampla variedade de actividades dinamizadoras do galego. Oferta que fomos ampliando curso tras curso grazas á vosa acollida e colaboración, e por crermos que é unha maneira axeitada de achegar o alumnado á lingua propia.
O obxectivo destas accións é pór á disposición dos equipos de dinamización lingüística actividades que mesturen o lúdico co educativo, que complementen áreas e temas do curriculum escolar sempre fomentando o coñecemento da lingua de noso, propiciando espazos para a comunicación en galego, facendo aniñar no alumnado sentimentos cara á lingua de noso.
Dirixímonos aos equipos como interlocutores pois compartimos un mesmo desexo: que os cativos e cativas, que as mozas e mozos coñezan, usen, valoren e sintan como de seu a lingua propia de Galicia.
Tras a realización da actividade solicitamos a vosa avaliación e suxestións e, asemade, pedímoslles ás empresas que realizan as accións unha memoria avaliativa e suxestións.
Xa daquela, cando analizamos as memorias non chegamos a comprender certos comentarios que reflicten actitudes, ausencias e pouca colaboración que mostra o profesorado nalgunhas (afortunadamente as menos) actividades solicitadas a este SNL.
Comentarios que se repiten por parte das distintas empresas o que nos leva a consideralo non só como algo puntual, e na que "reinciden" certos centros de ensino.
Dende o curso pasado indicamos que teriamos en conta estas memorias á hora de achegar aos centros novas actividades, e que a actitude do propio profesorado ía pesar moito, sen esquecer o máis importante: son actividades dende o SNL co fin de dinamizar o uso do galego.
Para este novo curso, seguiremos cos criterios do pasado ano, que vos lembramos:
1.- As actividades teñen o obxectivo de fomentar o uso e coñecemento do galego por parte do alumnado. Que o profesorado non media palabra ningunha en galego durante a actividade pouco -por non dicir nada- favorecen este obxectivo.
2.- As actividades desenvólvense en horario escolar e, na súa maioría, nos centros de ensino. Entendemos, daquela, que o profesorado ha estar na aula durante a realización da actividade. O feito de deixar o alumnado só co monitor ou monitora e ausentarse durante toda a actividade pouco ou nada axuda ao normal desenvolvemento da actividade.
Os e as monitoras non son persoal docente, van realizar a actividade e contan -ou cren contar- co profesorado. Mais a ausencia deste leva a que non poidan realizar a actividade nas mellores condicións ou mesmo teñan que, deixar de facela, por ter que mediar en leas entre o alumnado ou pasar case todo o tempo pedindo orde e colaboración.
3.- A colaboración, o interese, a participación do profesorado durante o desenvolvemento da actividade leva, xeralmente, implícito un maior interese por parte do alumnado.
4.- Cómpre tamén sinalar que:
a) As fichas de inscrición que se remiten para informar e apuntarse ás actividades deberán achegar todos os datos solicitados.
b) Han de se respectar os horarios para o envío das solicitudes.
O uso da lingua galega -sobre todo por parte do profesorado-, a presenza durante a actividade por parte do profesorado (non sendo que nun intre o monitor ou monitora pida expresamente que saia), e a implicación deste (ao cabo, a actividade tamén vai dirixida a vós), van ser tamén considerados á hora de outorgar as actividades, sen esquencermos a orde de chegada da solicitude e que esta estea completa.
E sempre valoramos as vosas avaliacións e suxestións; así tentaremos ofertar novas actividades, repetir aquelas que contan coas mellores valoracións e proporcionarvos material complementario.
As actividades realízanas diferentes empresas, polo que queremos facer fincapé que sempre vos indicamos o número de teléfono de contacto da empresa, xa que vos pode solventar certas dúbidas ou proporcionar máis información puntual.
Somos conscientes de que resultan escasas as sesións ante as vosas demandas, mais os nosos medios e recursos -humanos e orzamentarios- son reducidos. E o noso labor non só abrangue o ensino nin a poboación infantil e xuvenil, malia iso temos dedicado a maior parte do noso orzamento ao ensino.
Con todo agardamos seguir traballando e contar co compromiso e colaboración que nos estades brindando.
Marta Souto González
Técnica do SNL
mc/
Vigo, 12 de setembro de 2013

NOTA DE PRENSA DA CGENDL

As instrucións da Consellería de Educación para os centros de infantil converten a promoción do galego en papel mollado.
Ante a ausencia de medidas pedagóxicas realistas e concretas non se garante a formación en lingua galega do alumnado de infantil.
A aplicación do Decreto do Plurilingüismo ten como resultado un precario coñecemento do galego na primeira promoción de nenos e nenas que veñen de rematar Ensino Infantil baixo esta norma.
A CGENDL esíxelle á Consellería de Educación e á SXPL que faga unha análise da situación da lingua nos centros de ensino para verificar a competencia real do alumnado en lingua galega.
A Coordinadora Galega de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística (CGENDL) estima que as instrucións que a Consellería de Educación vén de enviar aos centros educativos para adaptar o Decreto 79/2010 ás sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), publicadas no momento en que o corpo docente está de vacacións, non van pasar dun lavado de cara do citado decreto xa que a Consellería de Educación non mostra unha verdadeira sensibilización coa promoción do galego no ensino. A este respecto, hai que lembrar que despois de que se publicasen as reiteradas sentenzas que declararon ilegal a enquisa ás familias en Educación Infantil, centros das provincias da Coruña e de Ourense recibiron circulares que os instaban a seguir efectuando esta consulta.
A organización que representa os Equipos de normalización e dinamización lingüística dos centros de ensino non universitario afirma que o alumnado sabe menos galego agora ca hai tres anos, xa que a primeira promoción que saíu da aplicación do novo Decreto do Plurilingüismo na etapa infantil non recibiu formación na lingua propia de Galicia debido, fundamentalmente, aos dous artigos que o TSXG declarou nulos no devandito texto legal e que provocou que a Consellería fixese unha rectificación a través dunhas instrucións insuficientes e imprecisas.
A CGENDL valora as rectificacións que a Consellería vén de facer, mais lamenta que as novas instrucións para a aplicación de decreto non signifiquen un verdadeiro compromiso nin intencionalidade cara á mellora das competencias lingüísticas do alumnado en lingua galega.
O colectivo de docentes teme que, unha vez máis, estas instrucións da Consellería se convirtan en papel mollado, xa que os Proxectos lingüísticos de centro (PLC) deben contar, para seren efectivos, con recursos suficientes e proxectos de formación, ademais dunha rigorosa avaliación das competencias do alumnado, sobre todo no plano oral. Así mesmo, o deseño dos devanditos proxectos debe basearse en datos reais sobre a necesidade de mellora das competencias lingüísticas, sendo responsabilidade da administración educativa a súa obtención e difusión.
Se a Consellería se implicase realmente na promoción do galego debería adoptar medidas pedagóxicas de reforzo positivo para a lingua propia de Galicia, como as “liñas de galego”, que funcionaron con grande éxito até que este goberno as eliminou, e outras medidas que leven a unha dignificación do idioma a través da eliminación de prexuízos.
No tocante ao outro artigo eliminado polo TSXG, referido á lingua que pode empregar o alumnado nas materias non lingüísticas, desde a CGENDL pídese que se dean instrucións claras e precisas de como conseguir que os discentes adquiran competencias en lingua galega sen condicionantes do tipo "respecto ás circunstancias persoais" e "con caracter xeral" indicados pola Consellería.
A CGENDL reclama que a Consellería de Educación se implique de facto e non só de palabra e que comece por avaliar a competencia lingüística da primeira promoción de alumnado que vén de rematar a educación infantil baixo esta norma legal para que se dea conta das consecuencias nefastas que leva provocado este Decreto na formación do alumnado galego

SUXESTIÓNS DA CGENDL SOBRE O PROXECTO DE PLURILINGÜISMO

SUXESTIÓNS E RECOMENDACIÓNS DA CGENDL A PROPÓSITO DO

Proxecto de orde do....de... de.... 2013, polo que se desenvolve o Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia, en relación á exención da materia da lingua galega
A CGENDL considera que a exención da materia da lingua galega establece un estatus legal diferente para os dous idiomas cooficiais da comunidade autónoma ao se contemplar como posibilidade tan só para un deles, o galego. En todo caso, a CGENDL entende que é unha medida excepcional só válida para o alumnado que vai abandonar definitivamente o sistema educativo galego. No resto dos casos deben aplicarse medidas que garantan as competencias en lingua galega para o alumnado que procede de fóra. O alumnado que se incorpore ao sistema educativo galego desde outras comunidades autónomas ou de países estranxeiros NON LUSÓFONOS, debería poder gozar da exención de exames e cualificacións durante o menor tempo posible, preferentemente un curso, xa que o que debe predominar son medidas que leven á súa integración.
O obxectivo final da exención debe ser que o alumnado adquira as competencias e se incorpore ao sistema educativo normalmente no menor tempo posible, polo tanto suxerimos:
Na Orde debe quedar claro que a exención DEBE AFECTAR só Á MATERIA DE LINGUA GALEGA E LITERATURA, NUNCA ÁS MATERIAS NON LINGÜÍSTICAS IMPARTIDAS EN GALEGO, é dicir, que nestas é imprescindible que se realice un plan de integración que axude ao alumnado a seguir os contidos sen que o profesorado teña que mudar a lingua da materia de xeito automático e global.
Ademais recomendamos mudar a redacción dos seguintes parágrafos:
Na introdución noméanse os requisitos que o Decreto 79/2010 taxa como causas que xustifican a exención, entre os que está
2. Que o alumnado de nova incorporación proceda doutras comunidades autónomas ou dun país estranxeiro
É preciso diferenciar entre os países estranxeiros lusófonos e non lusófonos, polo tanto propoñemos engadir “país estranxeiro non lusófono”.
Artigo 2º Principios xerais.
2. Tampouco terá dereito á exención o alumnado que, realizados estudos en Galicia, curse fóra da comunidade autónoma tres cursos completos ou menos e se reincorpore ao sistema educativo galego.
Se un alumno ou alumna cursa en Galicia toda a Educación Primaria, pode perfectamente seguir os estudos de 4º ESO; polo tanto, consideramos que se debería aumentar a CATRO os cursos que permitan pedir a exención, considerando para este alumnado as medidas de apoio precisas.
Artigo 3º Requisitos para a obtención da exención temporal
2. A exención poderá concederse en dous cursos non consecutivos.
Consideramos que esta exención NON TEN SENTIDO; recomendamos ELIMINAR xa que o que se busca é que o alumnado adquira competencias, polo que a exención se utiliza ata que as adquira, algo que non se consegue en cursos non consecutivos.

BENVIDA DA CGENDL

Prezados/as amigos/as,

Dende a CGENDL retomamos a comunicación con vós co novo curso 2013-2014 para dar continuidade a este labor necesario que desenvolvemos entre todos/as. Un ano máis, a Coordinadora proponse canalizar as demandas dos Equipos e de todos/as os/as docentes que apostamos polo galego no ensino, así como partillar recursos, actividades e experiencias; por iso, animámosvos a seguir con ánimos e forzas renovadas na mesma liña de traballo.
Neste primeiro correo, aproveitamos para incidir nunha cuestión de suma importancia da que, independentemente de que haxa ensino infantil no noso centro, podemos informar nos nosos círculos máis próximos (familiares, amizades, outros centros e compañeiros/as, etc.).
Lingua Galega en Educación Infantil
A Consellería enviou aos centros en pleno verán unhas instrucións nas que pretendía poñerlle solución aos dous artigos que o TSXG declarou nulos no Decreto 79/2010. No primeiro punto indicaba que a lingua predominante do alumnado na etapa de educación infantil deberá determinala o centro educativo, mediante a súa fixación e posterior aprobación no proxecto lingüístico de centro. Co fin de levar a cabo tal resolución, teranse en conta os seguintes parámetros:
a) Resultado da pregunta aos pais, nais, titores/as ou representantes legais do/a alumno/a antes do comezo do curso escolar acerca da lingua materna do seu fillo ou filla.
b). Realidade sociolingüística do contorno.
c). Garantía da presenza das dúas linguas cooficiais como vehiculares na programación anual do centro e, polo tanto, da adquisición de coñecementos nas dúas linguas.
Por este motivo, é conveniente que desde os EDLG nos dirixamos aos equipos directivos para instalos a que, seguindo a devandita instrución, tomen medidas coa finalidade de que o galego teña presenza nas aulas de infantil.
A realidade sociolingüística das áreas urbanas esixe que se tomen medidas para que o alumnado adquira os coñecementos necesarios en galego, algo que non se vai producir se simplemente se imparten as aulas na lingua inicial da maioría do alumnado. Polo tanto, débense introducir, desde este momento, as estratexias que cada docente considere (falarlles en galego en días alternos, a metade de cada xornada…) para que o galego teña a necesaria presenza nestas contornas e así conseguir que os nenos e nenas adquiran a competencia precisa.
Igualmente, en ámbitos rurais galegofalantes é necesaria unha presenza constante do galego nas aulas para evitar o abandono da lingua que se produce coa escolarización, e sobre todo o asentamento de prexuízos cara á lingua propia que ademais reverte nunha escasa competencia da mesma, afastada do resto dos ámbitos nos que se moven os nenos e nenas.
Dado que este curso aínda debería estar vixente o PLC feito en 2010, habería que incluír as medidas que decidades adoptar xa na Addenda que hai que presentar neste mes de setembro e, o máis importante, poñelas en práctica xa neste comezo de curso.
Varios 
Na páxina web da CGENDL podedes descargar o  calendario escolar 2013-2014 ( anual e  mensual) e consultar as suxestións da CGENDL á orde de  exención da materia de lingua galega.
 
Saúdos normalizadores

CGENDL 

BENVIDA AO CURSO 2013-2014

Benquerid@s tod@s! aquí estamos de volta,  un curso máis, para traballar en prol da dinamización e defensa da lingua de noso.
Empezamos este novo curso coas novas de interese, xuntanzas, e informacións varias que van nos posts posteriores.
Agradecervos, coma sempre, que esteades aí e pedirvos, coma sempre tamén, a vosa colaboración no desenvolvemento da tarefa deste blogue, que non é outra que ser o veículo de información e formación para o profesorado de Vigo e a súa bisbarra, e todo aquel ou aquela que se asome por aquí.
É un prazer traballar para, con e por vós.
Unha aperta a todas e todos, e empezamos con gañas!