mércores, 24 de novembro de 2010

UNHA RECOMENDACIÓN PARA DEPURA-LO USO DA NOSA LINGUA

ENSAIO

Xosé Ramón Freixeiro Mato propón unha 'lingua de calidade' para hoxe e para o futuro

30.01.2010 Xosé Ramón Freixeiro Mato, 'Lingua de calidade', Edicións Xerais de Galicia, 2010, 184 páxs.

Nun momento tan decisivo como o actual no que o debate en torno ao uso do galego está en pleno apoxeo e a Real Academia Galega acaba de empezar, coa renovación da súa xunta directiva, unha nova andaina con ambiciosos obxectivos respecto da nosa lingua, o libro Lingua de calidade, de Xosé Ramón Freixeiro Mato, aparece no mercado, publicado por Edicións Xeráis de Galicia, como unha nova e decisiva achega á loita conxunta por conseguir que o idioma galego, tanto a nivel oral como escrito, transfórmese, aínda máis, en vínculo de unión nacional e orgullo do noso pobo. Freixeiro Mato, doutor en Filoloxía Galego-Portuguesa e profesor titular da Universidade da Coruña na Facultade de Filoloxía, é capaz de combinar con agudeza e mestría neste texto tanto profundos análises lingüístico-gramaticales como agudas reflexións sociolóxicas e do ámbito do pensamento, que fan que a súa achega sexa aínda máis suxestiva. Reflexións sobre o momento actual do galego, sobre a súa proxección futura, sobre o seu proceso histórico de xestación e os elementos que afectan e limitan a súa evolución ao longo da historia, etc., combínanse con estudos rigorosos do ámbito da fonética, a sintaxe, a morfoloxía ou o léxico. / José Manuel Estévez-Saá

Tomado de EL CORREO GALLEGO.ES

Enlaces: revistas.ucm.es, páxs. 212-213
http://revistas.ucm.es/fll/11389664/articulos/MADR1010110209A.PDF
http://www.libreriaproteo.com/editorial/978-84-9782/16/edicions-xerais-de-galicia-s.html

Ningún comentario:

Publicar un comentario