mércores, 8 de outubro de 2014

XOGOS MUSICAIS

A Concellería de NL, a través do Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Vigo, oferta unha actividade dinamizadora do galego dirixida á poboación escolar.

- Xogos musicais

Obradoiro destinado a fomentar o desenvolvemento psicomotriz e musical, con melodías, cancións e danzas en colectivo, co galego como idioma vehicular.
Comezaremos o obradoiro cun par de cantigas con letras sinxelas e repetitivas, explicando os instrumentos cos que tocamos, para rematar bailando todos unhas  danzas básicas con pasos moi doados.


Duración: 1 hora

Dirixido a: alumnado de infantil (4 e 5 anos)

Lugar de realización da actividade: no propio centro de ensino

Necesidades técnicas da actividade: habitación con capacidade suficiente para acoller con comodidade aos participantes (40), sen mobiliario polo medio. O chan, a poder ser, de cortiza ou madeira, posto que comezaremos a sesión sentados, para rematar bailando.
Dúas cadeiras sen brazos. Toma de corrente próxima.

Para calquera dúbida sobre o desenvolvemento da actividade poden consultar con Luís Prego 627 45 68 83


Para solicitar a actividade é necesario enviar cuberta, a solicitude que se achega, o día 13 de outubro ao correo electrónico actividades.snl@vigo.org


As solicitudes, enviadas por correo electrónico, atenderanse por estrita orde de chegada o día 13 de outubro a partir das 09:30 e até as 14:00


Solicitude de participación na actividade:
Xogos musicais para infantil (4 e 5 anos)

Cubrirase unha ficha por cada un dos grupos que desexen participar na actividade. Débese remitir a solicitude ao correo electrónico: actividades.snl@vigo.org o día 13 de outubro a partir das 09:30 e até as 14:00

Importante:         non se aceptarán as solicitudes que non estean correctamente cubertas (obrigatorio cubrir todos os campos).

DATOS DO CENTRO DE ENSINO:

Nome do centro: _________________________________________________________

Nome e apelidos da persoa de contacto: ______________________________________
-Durante a actividade é obrigatorio que estea presente o/a titor/a do grupo que desenvolve a actividade-

Teléfono de contacto: __________________

Número máximo de participantes nun grupo: 40


Hai que indicar a preferencia (de 1 a 14) para a participación na actividade.

Non marquen os días nos que non poidan recibir a actividade, porque de se lle outorgar e non poder recibila, non se facilitará outra data.

_____ 15 outubro (mércores), ás 10:00               _____ 24 outubro (venres), ás 10:00
_____ 15 outubro (mércores), ás 12:00               _____ 24 outubro (venres), ás 12:00
_____ 17 outubro (venres), ás 10:00                   _____ 27 outubro (luns), ás 10:00
_____ 17 outubro (venres), ás 12:00                   _____ 27 outubro (luns), ás 12:00
_____ 20 outubro (luns), ás 10:00                        _____ 29 outubro (mércores), ás 10:00
_____ 20 outubro (luns), ás 12:00                        _____ 29 outubro (mércores), ás 12:00
_____ 22 outubro (mércores), ás 10:00
_____ 22 outubro (mércores), ás 12:00
Importante:        a Concellería de Normalización Lingüística confirmará -por correo electrónico- a cada centro o/s grupo/s admitido/s, con indicación do día e a hora adxudicado/s.

Ningún comentario:

Publicar un comentario