luns, 13 de outubro de 2014

CURSO DE IMPROVISACIÓN ORAL EN VERSO E NARRACIÓN ORAL

Cursos de Improvisación oral en verso e Narración oral
Actividades do Centro de Interpretación da Oralidade de Vigo (CIOV) de Normalización Lingüística
De outubro a maio.
Os mércores e xoves, respectivamente, no IME-Instituto Municipal de Educación (cmño. do Chouzo, 2), aula 17.
Comezo o 22 e 23 de outubro, respectivamente
Toda a información na web: snl.vigo.org


 PROGRAMACIÓN IMPROVISACIÓN ORAL EN VERSO DO CIOV- Centro de Interpretación da Oralidade de Vigo
Obxectivos xerais

Dar a coñecer a poesía oral improvisada en verso
Intentar espertar o interese pola práctica desta técnica
Conseguir ao remate deste curso que o alumnado sexa quen de improvisar en verso
Aumentar as nosas competencias persoais no fomento das actitudes para a improvisación, da actitude creativa, do desenvolvemento da memoria
Aumentar as competencias lingüísticas e escénicas na expresión oral e na dimensión
lúdica da lingua
Aumentar a competencia musical
Vincular o alumando co noso patrimonio cultural, tomar conciencia deste legado e da necesidade de recuperalo, valoralo e transmitilo

Contidos
Parte teórica
Orixe e evolución da poesía oral improvisada
A improvisación oral no mundo
O proceso de creación da poesía improvisada
A literatura oral en Galicia
Outras coplas populares galegas
Manifestacións populares de carácter oral e improvisado
Concomitancias das improvisacións orais galegas con outras formas actuais de carácter urbano
Novos formatos para divulgar a poesía oral
Importancia da ambientación para incrementar o interese polas actividades

Parte metodolóxica
O ritmo, a rima e a métrica

Actividades
Xogos con palabras
Xogos con versos e poemas
Xogos de improvisacións
Exercicios con recursos literarios-musicias
Cuartetas didácticas
Creación de cuartetas

O profesorado
As aulas semanais serán impartidas por Josinho da Teixeira. Nas sesións especiais e nas regueifadas contaremos, ademais, con Luís O' Caruncho e Pinto d' Herbón.

Calendario
O curso comeza o mércores 22 de outubro. Todos os mércores, dende o 22 de outubro, e até finais de maio, desenvolveranse as aulas semanais.
O horario será de 18:00 a 20:00 h
Localización do centro
As aulas semanais van realizarse no IME (camiño do Chouzo, número 2). As especiais en diferentes espazos que se indicarán.

PROGRAMA DO CURSO DE NARRACIÓN ORAL DO CIOV-Centro de Interpretación
de Oralidade de Vigo
NIVEL 1
1.- Obxectivos xerais:
Que ao rematar o curso, os/as asistentes saiban.
a) Como armar un conto
b) Como contar
Ao final do segundo bloque, coincidindo co Día Internacional da Narración Oral o 20 de marzo, o alumnado realizará unha contada pública colectiva.
O remate de curso será unha segunda contada colectiva que coincidirá coa entrega de diplomas de asistencia.
Eventualmente, poderá haber algunha outra experiencia pública segundo se vaia desenvolvendo o curso.
2.- Contidos:
Estes contidos serán distribuídos en tres bloques e o seu desenvolvemento será práctico e en lingua galega.
BLOQUE 1
-Discusión e definición de oralidade: Que é? Por que? Para que? A quen?
-Categorización do relato: anécdota, lenda, mito, conto, fábula. Abordaxe á tradición oral
galega. As fontes
-Funcionalidade:
.Comunicación
.Construción da memoria histórica
.Asimilación da tradición oral como patrimonio
.Sociolingüística: normalización da lingua galega
.Estética: entretemento
-A diversidade de procedencia dos narradores: o teatro, a pedagoxía, os cursos de narración, a literatura, a animación editorial.
-A escoita e a observación: A recolleita do cotiá.
BLOQUE 2
-Recursos para a elaboración do repertorio: do contador coloquial ao contador escénico
-A dramaturxia do conto:
.Elaboración do argumento
.Personaxes
.Espazo
.Tempo: Ordenación e duración; A digresión
.Mecanismos de recepción
.Dimensión simbólica ou metafórica de cada un dos ingredientes para a elaboración da trama
.A diéxese
-A composición do repertorio espectacular: escolla, ordenación
BLOQUE 3
-O narrador en escena
-O público: a mirada ao espectador, a escoita
-As eventualidades
-A improvisación
-O ritmo
-A duración
-A voz
-O xesto
-A entoación
-A universalidade dos temas
-A adecuación á nosa realidade
-A adaptación
-O xénero
-A transgresión de xéneros
3.- O profesorado
A narradora oral é titulada superior en Arte Dramática Ana Carreira Varela impartirá o Nivel 1, segundo este programa.
4.- Calendario
As sesións serán os xoves de 18:00 a 20:00 consonte este calendario no Instituto  Municipal de Educación do Concello de Vigo, na aula 17, no camiño do Chouzo, núm. 2.
BLOQUE 1
-Sesión 1: 23 de outubro
-Sesión 2: 30 de outubro
-Sesión 3: 6 de novembro
-Sesión 4: 13 de novembro
-Sesión 5: 20 de novembro
-Sesión 6: 27 de novembro
-Sesión 7: 4 de decembro
-Sesión 8: 11 de decembro
-Sesión 9: 18 de decembro
BLOQUE 2
-Sesión 1: 8 de xaneiro
-Sesión 2: 15 de xaneiro
-Sesión 3: 22 de xaneiro
-Sesión 4: 29 de xaneiro
-Sesión 5: 5 de febreiro
-Sesión 6: 12 de febreiro
-Sesión 7: 19 de febreiro
-Sesión 8: 26 de febreiro
-Sesión 9: 5 de marzo
-Sesión 10: 12 de marzo
BLOQUE 3
-Sesión 1: 26 de marzo
-Sesión 2: 9 de abril
-Sesión 3: 16 de abril
-Sesión 4: 23 de abril
-Sesión 5: 30 de abril
-Sesión 6: 7 de maio
-Sesión 7: 14 de maio
-Sesión 8: 21 de maio
-Sesión 9: 28 de maio

FICHA DE INSCRICIÓN

Achege estes datos ao correo electrónico: actividades.snl@vigo.org
Todas as persoas que envíen os datos, estarán admitidas no curso/s
As actividades son gratuítas
Pode elixir unha actividade ou as dúas:
Improvisación oral en verso Si Non (indicar o que proceda)
Comezo: 22 de outubro, remate en maio. Os mércores de 18:00 a 20:00
Narración oral Si Non (indicar o que proceda)
Comezo o 23 de outubro, remate en maio. Os xoves de 18:00 a 20:00
Clases no IME, Instituto Municipal de Educación, camiño do Chouzo, número 2 (aula 17)
Nome a apelidos: ________________________________________________________
DNI: _________________________________________
Enderezo: ______________________________________________________________
Código postal:____________________ Localidade: _____________________________
Teléfono/s de contacto: ____________________________________________________
Correo electrónico (lexible): ________________________________________________Ningún comentario:

Publicar un comentario