xoves, 17 de abril de 2014

TOPO QUE?

A Concellería de NL, a través do Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Vigo, oferta unha actividade dinamizadora do galego dirixida á poboación escolar.

- Topo que?

Este obradoiro contén unha serie de actividades coas que se pretende que o alumnado comprenda conceptos como topónimo e toponimia, que saiban identificar un topónimo e que sexan capaces de clasificalos segundo o seu significado.
Farase fincapé na importancia que teñen os topónimos como localizadores e a súa dimensión como patrimonio inmaterial a conservar.


Duración: 90 minutos

Dirixido a: alumnado de primaria (5.º e 6.º)

Lugar de realización da actividade: no propio centro de ensino, na propia aula. Traballarase en grupos de 4 ou 5 alumnas/os, polo que se necesitará agrupar as mesas no caso de que sexan individuais

Necesidades técnicas da actividade: farase uso do encerado. O alumnado deberá dispór de: lapis, gomas, folios, pinturas, tesoiras e cinta adhesiva

Para calquera dúbida sobre o desenvolvemento da actividade poden consultar con  Marta Álvarez 608 05 71 87 (c.marta.ap@gmail.com)


Para solicitar a actividade é necesario enviar cuberta, a solicitude que se achega, o día 7 de maio ao correo electrónico actividades.snl@vigo.org

As solicitudes, enviadas por correo electrónico, atenderanse por estrita orde de chegada o día 7 de maio a partir das 09:30 e até as 14:00
Marta Souto González
Técnica do SNL
mc/
Vigo, 16 de abril de 2014
Normalización Lingüística / Praza do Rei, 1 -36202 -Vigo- / Telf.: 986 81 02 81 / Fax: 986 22 06 78
Correo: ofi.normalizacion@vigo.org / http://snl.vigo.org / facebook: vigo en galego
Solicitude de participación na actividade:
Topo que? para primaria (5.º e 6.º)

Cubrirase unha ficha por cada un dos grupos que desexen participar na actividade. Débese remitir a solicitude ao correo electrónico: actividades.snl@vigo.org o día 7 de maio a partir das 09:30 e até as 14:00

Importante:         non se aceptarán as solicitudes que non estean correctamente cubertas (obrigatorio cubrir todos os campos).

DATOS DO CENTRO DE ENSINO:

Nome do centro: _________________________________________________________

Nome e apelidos da persoa de contacto: ______________________________________
-Durante a actividade é obrigatorio que estea presente o/a titor/a do grupo que desenvolve a actividade-

Teléfono de contacto: __________________

Número máximo de participantes nun grupo: 30


Hai que indicar a preferencia (de 1 a 12) para a participación na actividade.

Non marquen os días nos que non poidan recibir a actividade, porque de se lle outorgar e non poder recibila, non se facilitará outra data.


_____ 22 maio (xoves), ás 9:30                           _____ 27 maio (martes), ás 9:30
_____ 22 maio (xoves), ás 12:00                        _____ 27 maio (martes), ás 12:00
_____ 23 maio (venres), ás 9:30                         _____ 28 maio (mércores), ás 9:30
_____ 23 maio (venres), ás 12:00                       _____ 28 maio (mércores), ás 12:00
_____ 26 maio (luns), ás 9:30                             _____ 29 maio (xoves), ás 9:30
_____ 26 maio (luns), ás 12:00                           _____ 29 maio (xoves), ás 12:00


Importante:        a Concellería de Normalización Lingüística confirmará -por correo electrónico- a cada centro o/s grupo/s admitido/s, con indicación do día e a hora adxudicado/s.

Ningún comentario:

Publicar un comentario