sábado, 25 de outubro de 2014

PRENDE NO COLO

A Concellería de NL, a través do Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Vigo, oferta unha actividade dinamizadora do galego dirixida á poboación escolar.

- Prende no colo

Achegará cantigas, cantos de berce, xogos de dedos, recitados e outras pezas pensadas para iniciar ás crianzas de 0 a 3 anos no ritmo e na melodía a partir de temas tradicionais.


Duración: 45 minutos

Dirixido a: alumnado de infantil (de 0 a 3 anos)

Lugar de realización da actividade: no propio centro de ensino

Necesidades técnicas da actividade: 2 cadeiras sen brazos. Habitación con capacidade suficiente para acoller con comodidade aos participantes, sen mobiliario polo medio. O chan, a poder ser, de madeira ou de cortiza (ou calquera outra superficie quentiña), ou senón, con coxíns ou “colchonetas” estendidas.


Para calquera dúbida sobre o desenvolvemento da actividade poden consultar con Luís Prego 627 45 68 83


Para solicitar a actividade é necesario enviar cuberta, a solicitude que se achega, o día 30 de outubro ao correo electrónico actividades.snl@vigo.org

As solicitudes, enviadas por correo electrónico, atenderanse por estrita orde de chegada o día 30 de outubro a partir das 09:30 e até as 14:00


Solicitude de participación na actividade:
Prende no colo para infantil (de 0 a 3 anos)

Cubrirase unha ficha por cada un dos grupos que desexen participar na actividade. Débese remitir a solicitude ao correo electrónico: actividades.snl@vigo.org o día 30 de outubro a partir das 09:30 e até as 14:00

Importante:         non se aceptarán as solicitudes que non estean correctamente cubertas (obrigatorio cubrir todos os campos).

DATOS DO CENTRO DE ENSINO:

Nome do centro: _________________________________________________________

Nome e apelidos da persoa de contacto: ______________________________________
-Durante a actividade é obrigatorio que estea presente o/a titor/a do grupo que desenvolve a actividade-

Teléfono de contacto: __________________

Número máximo de participantes nun grupo: 25 (acompañados/as polos/as titores/as ou monitores/as)

Hai que indicar a preferencia (de 1 a 6) para a participación na actividade.

Non marquen os días nos que non poidan recibir a actividade, porque de se lle outorgar e non poder recibila, non se facilitará outra data.


Nota: o centro escolar que reciba a actividade e queira tela en horario de tarde deberá indicalo nesta ficha e axustar o horario con Luís Prego 627 45 68 83

_____ 3 novembro (luns), ás 10:00                      _____ 10 novembro (luns), ás 10:00
_____ 5 novembro (mércores), ás 10:00 _____ 12 novembro (mércores), ás 10:00
_____ 7 novembro (venres), ás 10:00                 _____ 17 novembro (venres), ás 10:00

Importante:        a Concellería de Normalización Lingüística confirmará -por correo electrónico- a cada centro o/s grupo/s admitido/s, con indicación do día e a hora adxudicado/s.

Ningún comentario:

Publicar un comentario