mércores, 22 de marzo de 2017

CURSO DE ACHEGAMENTO Á LINGUA GALEGA NIVEL 0


PRAZAS VACANTES: BIBLIOTECAS VIVENTES


A Concellería de NL, a través do Servizo de Normalización Lingüística do Concello de
Vigo, oferta unha actividade dinamizadora do galego dirixida á poboación escolar.
- Bibliotecas Viventes “O galego dá xogo”
Unha Biblioteca Vivente é unha biblioteca na que os libros son persoas; persoas con
historias singulares, coñecementos e experiencias sobranceiras en determinados
campos. A intención desta actividade, desta Biblioteca Vivente, é evidenciar a existencia
de prexuízos lingüísticos para poder rachar con eles, dignificar a nosa lingua e fomentar
o seu uso entre a mocidade.
Datas: 5 (mércores) e 6 (xoves) de abril
Horario: hai que escoller un horario, 1 sesión por centro de ensino
de 10:00 a 11:40
de 12:00 a 13:40
Dirixido a: alumnado 4.º ESO e Bacharelato
Número de participantes: máximo 72 en cada sesión
Lugar de realización da actividade: no pavillón das Travesas (Avda. Castrelos, 1)
IMPORTANTE: O transporte do alumnado ao pavillón das Travesas vai pola
conta do centro escolar
Os datos que se van pedir cando chamen por teléfono para solicitar a actividade son:
1.- número exacto de alumnos/as
2.- centro escolar
3.- persoa de contacto para esta actividade e correo electrónico desta persoa de
contacto
4.- teléfono de contacto
PRAZAS VACANTES

Día 5 (mércores) de abril de 12:00 a 13:40
15 prazas vacantes

Día 6 (xoves) de 12:00 a 13:40
12 prazas vacantes

 De estar interesados, deben charmar ao teléfono 986 81 02 81 para facer a reserva

Todos os datos sobre a actividade na ficha que está ARRIBA.

luns, 13 de marzo de 2017

ACTIVIDADE DE NORMALIZACIÓN PARA PRIMARIA MAGAS

As concellarías de Igualdade e Normalización Lingüística dirixímoslle ao alumnado de Primaria unha nova actividade: MaGas.
Queremos achegarlle mulleres senlleiras en diferentes ámbitos artísticos, científicos, laborais, deportivos... a través dunha contada, acompañada por ilustracións. Ao remate haberá unha rolda de intervencións.
Esta actividade comezou no mes de marzo, que se dedicou a Ángeles Alvariño, oceanógrafa. Agora, continuamos esta andaina coñecendo a Maruja Mallo, pintora.
Esta actividade é realizada por Polo correo do vento.
Data Alumnado Horarios (hai que escoller un horario)
4 de abril 4.º de primaria de 10:00 a 11:30, ou ben, de 12:00 a 13:30
5 de abril 5.º de primaria de 10:00 a 11:30, ou ben, de 12:00 a 13:30
A actividade terá lugar no Auditorio municipal situado na praza do Rei, núm. 1.

IMPORTANTE: O transporte do alumnado vai pola conta do centro escolar.
É necesario indicar o número de alumnos/as e o número de profesores/as que vai asistir.
Cada centro poderá reservar un máximo de 50 prazas (máis o profesorado).

IMPORTANTE: cada alumno/a debe levar libreta e lapiceiro, non se necesita goma de borrar.

COMO SOLICITAR A ACTIVIDADE
Deberá chamar ao teléfono 986 81 02 81 de 13:00 a 14:00 a partir do mércores 22 de marzo (inclusive).

1 Continuará este programa no mes de maio (días 25 e 30), no que lle dedicaremos esta actividade á investigadora e veterinaria Rebeca Atienza que traballa cos primates na selva do Congo.

venres, 10 de marzo de 2017

O Pergameo Vindel exporase finalmente no Museo do Mar

http://www.sermosgaliza.gal/articulo/cultura/pergameo-vindel-exporase-finalmente-no-museo-do-mar/20170303172653055430.html

IV Concurso de Fotografía convocado polo Museo Liste de Vigo 2017


     Bases                                                                                                  

1.  Aspectos xerais: IV convocatoria do Concurso de Fotografía convocado polo Museo Liste de Vigo co gallo da celebración do Día Internacional dos Museos, co que se pretende fomentar o coñecemento e a creatividade a través da práctica da fotografía co fin de destacar variados aspectos históricos e etnográficos da nosa cidade.
As fotografías a concurso serán valoradas atendendo, principalmente, a tres criterios:
-  Estético: valorarase a beleza da fotografía e a sensibilidade á hora de recoller certos aspectos que singularicen e dignifiquen o elemento fotografado.
-  Técnico: valoraranse aspectos puramente asociados á técnica desta arte.
-  Documental: valorarase que as fotografías presentadas acaden o valor de documento gráfico como forma de recoller e difundir coñecemento.

2.  Temática: “Arquitectura da cidade de Vigo”. O tema proposto para este ano ten a intención de recoller testemuñas arquitectónicas cos máis diversos criterios. Os participantes poderán atender a calquera aspecto arquitectónico que consideren: edificios de estilos determinados, restauracións ou rehabilitacións, feismo arquitectónico, urbanismo, arquitectura popular e construcións adxectivas,
Os elementos fotografados deberán estar presentes a día de hoxe na cidade. Han de ser fotografías actuais realizadas ex profeso para o concurso. É imprescindible que xunto cos datos do participante aparezan identificados coa súa localización os elementos fotografados.
3.  Participantes e número de obras: poderá participar todo aquel que o desexe con un número máximo de tres fotografías, se ben nunca recaerán dous premios no mesmo participante.
4.  Categorías: establécense dúas categorías de participación: 1º categoría: participantes ata 18 anos.
2º categoría: participantes a partir dos 18 anos.

5.  Premios: establécense 3 premios por categoría. Os autores das obras gañadoras recibirán unha figura conmemorativa e a exposición da súa obra durante un  período de 15 días na sede da Fundación Liste - Museo Etnográfico de Vigo.


Aínda que o concurso convócase co gallo do Día Internacional dos Museos, a entrega de premios e a inauguración da exposición das fotografías premiadas realizarase o día 17 de maio, “Día das Letras Galegas” a partir das 12:30 h. na sede do Museo por ser festivo na nosa Comunidade.

6.  Presentación das obras, identificación e envío: As fotografías serán enviadas por correo electrónico en arquivos axuntos de xeito individual (un arquivo por fotografía). O seu tamaño deberá ser de 2362 x 3543 píxeles, ou ben 20 x 30 cm. cunha resolución mínima de 300 puntos por polgada e en formato jpeg. Non se admitirán fotomontaxes.
As fotografías serán enviadas en arquivo axunto cuxo nome será o título da mesma, mentres que no texto da mensaxe especificaranse os datos do participante que deberán incluír: categoría na que participan (idade se é menor de idade); nome e apelidos do concursante; dirección postal (domicilio, código postal, poboación, provincia); dirección de correo electrónico e teléfono de contacto; título da foto e lugar de realización da mesma.
O enderezo de envío é: didactica@museoliste.org. Será enviado correo de confirmación de recepción.
Todas as obras presentadas deberán ser orixinais, inéditas e non premiadas con anterioridade en ningún concurso.
É imprescindible o cumprimento das devanditas bases.
7.  Prazo de admisión das obras: ata o 25 de abril de 2017.
8.  Selección de obras, xurado e fallo: o xurado encargado de seleccionar as obras gañadoras estará formado por expertos en fotografía, membros do padroado da Fundación Liste e persoal técnico do Museo. O fallo do xurado será comunicado aos gañadores vía telefónica e publicado na páxina web do Museo e en prensa a partir do 12 de maio de 2016.
9.  Outros:
-   Cesión dos dereitos de reprodución das fotografías gañadoras sempre que  se mencione o autor e teña como fin a divulgación e promoción cultural e, en calquera caso, sen ningún tipo de beneficio económico.
-   Os autores responsabilizaranse da autoría e orixinalidade das obras presentadas así como de que non existan dereitos de terceiros sobre as mesmas e de calquera reclamación que por dereitos de imaxe puidera formularse.
-   O feito de participar implica a aceptación íntegra das presentes bases.
-   En todo aquilo non previsto nestas bases, a Fundación Liste - Museo Etnográfico de Vigo resolverá o que proceda.

10.  Información: a través dos teléfonos 986244698 ou 986236767 e a través do enderezo didactica@museoliste.org.

BIBLIOTECAS VIVENTES: " O GALEGO DÁ XOGO"

A Concellería de NL, a través do Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Vigo, oferta unha actividade dinamizadora do galego dirixida á poboación escolar.

- Bibliotecas Viventes “O galego dá xogo”

Unha Biblioteca Vivente é unha biblioteca na que os libros son persoas; persoas con historias singulares, coñecementos e experiencias sobranceiras en determinados campos. A intención desta actividade, desta Biblioteca Vivente, é evidenciar a existencia de prexuízos lingüísticos para poder rachar con eles, dignificar a nosa lingua e fomentar o seu uso entre a mocidade.

Datas: 5 (mércores) e 6 (xoves) de abril

Horario: hai que escoller un horario, 1 sesión por centro de ensino de 10:00 11:40  ou de 12:00 a 13:40

Dirixido a: alumnado 4.º ESO e Bacharelato 
Número de participantes: máximo 72 en cada sesión
Lugar de realización da actividade: no pavillón das Travesas (Avda. Castrelos, 1)

IMPORTANTE: O transporte do alumnado ao pavillón das Travesas vai pola conta do centro escolar

 Os datos que se van pedir cando chamen por teléfono para solicitar a actividade son:

1.-       número exacto de alumnos/as 
2.-       centro escolar
3.-       persoa de contacto para esta actividade e correo electrónico desta persoa de contacto
4.-       teléfono de contacto


 Para   solicitar   a   actividade   é   necesario   que   chamen   ao teléfono 986 81 02 81 os días 20 (luns), 21 (martes) de    marzo
de 13:00 a 14:00
Normalización Lingüística / Praza do Rei, 1 -36202 -Vigo- / Telf.: 986 81 02 81 / Fax: 986 61 63 64 Correo: ofi.normalizacion@vigo.org / http://snl.vigo.org / facebook: vigo en galego

xoves, 19 de xaneiro de 2017

CORRELINGUA: CONCURSOS


Boletín Correlingua: concursos do 2017


 

En galego, sen cancelas


Correlingua 2017: Concursos
 

Amigas e amigos:
O
prazo para inscribir os vosos centros nos concursos do Correlingua remata o MÉRCORES 1 DE FEBREIRO.
Recordade que, tal e como establecen as bases, as propostas deben ter en conta o lema deste ano:
EN GALEGO, SEN CANCELAS.
É importante que teñades en conta que tanto para o
concurso de elaboración do manifesto coma para o de banda deseñada é preferible que os grupos sexan aproximadamente de 25 alumnas e alumnos e que cada grupo debe ter un alcume.

Podedes atopar os formularios de inscrición nos seguintes enlaces:
Formulario de inscrición no manifesto:
http://www.correlingua.gal/formulario-de-inscricion-no-concurso-do-manifesto


Formulario de inscrición no concurso de vídeos:
http://www.correlingua.gal/formulario-de-inscricion-no-concurso-de-videos


Formulario de inscrición no concurso de banda deseñada:
http://www.correlingua.gal/formulario-de-inscricion-no-concurso-de-banda-desenada


Animádevos a participar co voso alumnado, entre todas e todos quitarémoslle as cancelas ao galego!
Moitas grazas pola vosa colaboración!INSCRICIÓNS NAS CARREIRAS E FESTAS FINAIS

Para inscribir os vosos centros nunha CARREIRA E FESTA FINAL só tedes que clicar no seguinte enlace:
http://www.correlingua.gal/formulario-de-inscricion-no-correlingua


Peza gañadora do Concurso de Vídeo 2016

Recibes este correo ao subscribirte á lista do Correlingua. Grazas!
A nosa dirección de correo é correlingua@correlingua.gal

Darse de baixa nesta lista    Actualizar as preferencias da subscrición

Email Marketing Powered by MailChimp


CURSO DE ACHEGAMENTO Á LINGUA GALEGA


mércores, 14 de decembro de 2016

1º TESOURO HUMANO VIVO DO CASCO VELLO

O venres 16 de decembro, ás 20 horas, a Asociación Cultural da Vila de Bouzas, presenta ao 1º Tesouro Humano Vivo do Casco Vello, Isidro, un home que adicou toda a sua vida ao mar e que nos tansmitirá as súas vivencias, o seu saber...  O Acto celébrase en colaboración coa Asociación Casco Vello de Vigo,  que apoia a iniciativa de Tesouros Humanos Vivos que promove a Unesco como un modo de preservar ás tradicións, e se celebra na nova sede da Asociación de  Mariñeiros Tradicionais e Deportivos de Bouzas.  Haberá u ha proxección dun documental, intervirá Isidro e o público poderá intervir no coloquio contando as súas experiencias no mar. 

Adxuntamos cartaz do evento, por si fose do seu interese.

Un saúdo

Patricia Bastida
698 121 016

Imagen   Asociación Cultural da Vila de Bouzas
                     A FERIDA DO VENTOA libraría Libraida convídavos ao faladoiro con

ANTÓN RIVEIRO COELLO

arredor da sua novela “A FERIDA DO VENTO”
(Editorial  Galaxia)
Xoves, 15 de decembro ás 20:30 na libraría.


Presenta: Carlos Méixome


Novela de formación, escrita cunha ollada lírica e sensible, onde o autor non só nos ofrece un fresco humano da súa vila, poboada de personaxes memorables, entre os que figura o escritor Carlos Casares, senón tamén a reprentación exquisita do paso da infancia á adolescencia.Riveiro Coello (Xinzo de Limia, 1964) cursou estudios de Dereito na Universidade de Santiago e actualmente traballa na administración autonómica. Riveiro Coello é un dos narradores máis premiados dos xurdidos na literatura galega durante a pasada década.Librería Libraida.
Rosalía de Castro, 13 – 36380
Gondomar (Pontevedra)
T. 986 389 199

MEL NAS FILLOAS


COUSAS NO TEATRO

o información arredor da montaxe teatral de Cousas por se é de interese.
A Editorial Galaxia e Os Quinquilláns Teatro levarán por toda Galicia a adaptación de Cousas de Castelao

A montaxe de Cousas será vista por 10.000 alumnos/as galegos/as

A representación pasará por máis de 40 localidades galegas, entre elas Vigo, Santiago, Ourense, Vilagarcía ou Rianxo, a terra natal de Castelao.


Durante todo o curso a peza teatral Cousas, baseada na coñecida obra do escritor Alfonso Daniel R. Castelao, será representada, na adaptación proposta por Os Quinquilláns Teatro, en máis de 40 localidades de toda Galicia. Esta cifra aumenta día a día ao sumárense novos lugares que queren levar a montaxe aos centros de ensino e, así, achegarlle ao alumnado dunha maneira diferente a lectura desta obra de referencia. Os Quinquilláns xa percorreron Galicia o curso pasado coa peza O espantallo amigo, de Xosé Neira Vilas, que viron case 20.000 rapaces e rapazas de toda Galicia.

Nesta proposta teatral inténtase ser fiel ao mesmo espírito co que Castelao creou as cousas, eses pequenos relatos que ilustraba cun debuxo. Na esencia da obra está a sociedade galega, o retrato dunha época que está afastada no tempo, pois trasládanos aos anos vinte do século pasado, pero que ten moito de global e de atemporal.

A montaxe provoca en moitos momentos o riso, posto que Castelao manexaba coma ninguén a retranca, a comedia, a farsa, pero tamén está moi presente a tristura e a traxedia, sentimentos variados que se desprenden das páxinas da obra e tamén da representación teatral. Aparecen en escena relatos tan coñecidos como "O pai do Migueliño", que recrea a dureza da emigración, unha temática que tristemente segue a resultar actual; ou o "Rifante" que despois de coñecer o éxito non soubo xestionar unha época mala e cría que a vergoña era peor que a fame, un tema, o da caída económica, que resulta familiar en tempos de crise. E así outros moitos relatos que aparecen en escena mesturados con pinceladas sobre o propio Castelao, para facer así unha representación dinámica, educativa e entretida.
60 minutos para achegar ao público máis novo, e non só, a unha das obras sobranceiras da literatura galega, e tamén ao seu autor, Castelao, un dos grandes renovadores da nosa prosa e tamén un dos que mellor entendeu e representou o pobo galego.
Cousas é a creación máis orixinal que nos deixou Castelao. Con este libro publicado por primeira vez no ano 1926, o de Rianxo inventa un xénero novo e persoal. A través destas breves narracións consegue expresar a realidade esencial do pobo galego. Emoción e sentimento únense a un senso do humor extraordinario que fai da súa lectura unha experiencia única e agora tamén da súa representación en escena.
GALERÍA
https://www.dropbox.com/sh/c5g6xu4qgzehh39/AADGOG1G-CW-C7zpjeNGIe41a?dl=0