mércores 26 outubro 2016

OBRADOIRO: PROXECTO VIGO LITERARIO

A Concellería de NL, a través do Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Vigo, oferta unha actividade dinamizadora do galego dirixida á poboación escolar.
- Obradoiros literarios Proxecto Vigo Literario
Vigo tivo e ten unha presenza destacada na literatura galega e na literatura noutras linguas. A cidade foi, e ségueo a ser, referida nas páxinas do mellor da nosa literatura. Na obra de escritores e escritoras como Cunqueiro, Méndez Ferrín, Domingo Villar, Cid Cabido, M.ª Xosé Queizán, Rexina Vega, Vigo adquire, como territorio narrativo, un valor propio. Houbo tamén autores noutras linguas como Torrente Ballester, Jules Verne,  Ernest Heminway, Fialho de Almeida que narraron Vigo.

O proxecto Vigo e Literatura pretende mostrar Vigo como espazo literario e como recurso educativo. Entendemos que un proxecto destas características pode servir para facer visíbel a obra de autores e autoras galegos, que non sempre atopan espazo nos medios de comunicación social. Este proxecto debe servir, tamén, para dar a coñecer a propia cidade e a súa historia aos seus habitantes, os vigueses e as viguesas.

O obradoiro inclúe unha breve introdución centrada na presenza de Vigo na literatura galega e outras literaturas, como a española, portuguesa, inglesa. Trataranse cuestións como a evolución urbana e social da cidade, como nos ollan desde fóra.
Haberá unha outra parte do obradoiro cunha dinámica participativa. Valéndonos de fragmentos de obras literarias de diferentes épocas, e que teñan como marco diferentes espazos de Vigo, trataremos de que o alumnado sexa quen de os identificar sobre cartografía e imaxes da cidade. Utilizaríamos ferramentas dixitais para a confección de mapas interactivos, como Ikimap.

Duración: 1 hora e 30 minutos
Dirixido a: alumnado de 3.º, 4.º ESO e 1.º, 2.º Bacharaleto
Lugar de realización da actividade: no propio centro de ensino
Necesidades técnicas da actividade: aula de informática, proxector de vídeo

Para calquera dúbida sobre o desenvolvemento da actividade poden consultar con Paulo Jablonski 666 93 43 47


Para solicitar a actividade é necesario enviar cuberta, a solicitude que se achega, o día 4 de novembro ao correo electrónico actividades.snl@vigo.org a partir das 9:30 e até as 14:00Amais: os obradoiros concederánselles, en primeiro lugar, aos centros de ensino nos que a actividade non foi impartida o pasado curso escolar.Normalización Lingüística / Praza do Rei, 1 -36202 -Vigo- / Telf.: 986 81 02 81 / Fax: 986 22 06 78
Correo: ofi.normalizacion@vigo.org / http://snl.vigo.org / facebook: vigo en galego
Solicitude de participación na actividade:
Obradoiros literarios Proxecto Vigo Literario
para 3.º, 4.º ESO e 1.º, 2.º Bacharaleto
Cubrirase unha ficha por cada un dos grupos que desexen participar na actividade. Débese remitir a solicitude ao correo electrónico: actividades.snl@vigo.org o día 4 de novembro a partir das 9:30 e até as 14:00

Importante:         non se aceptarán as solicitudes que non estean correctamente cubertas (obrigatorio cubrir todos os campos).

DATOS DO CENTRO DE ENSINO:

Nome do centro: _________________________________________________________

Nome e apelidos da persoa de contacto: ______________________________________
-Durante a actividade é obrigatorio que estea presente o/a titor/a do grupo que desenvolve a actividade-

Teléfono de contacto: __________________

Número máximo de participantes nun grupo: 25

Hai que indicar a preferencia (de 1 a 18) para a participación na actividade.

Non marquen os días nos que non poidan recibir a actividade, porque de se lle outorgar e non poder recibila, non se facilitará outra data.

_____ 14 novembro (luns) 9:30                            _____ 18 novembro (venres) 12:30
_____ 14 novembro (luns) 12:30                          _____ 21 novembro (luns) 9:30
_____ 15 novembro (martes) 9:30                        _____ 21 novembro (luns) 12:30
_____ 15 novembro (martes) 12:30                     _____ 22 novembro (martes) 9:30
_____ 16 novembro (mércores) 9:30                   _____ 22 novembro (martes) 12:30
_____ 16 novembro (mércores) 12:30                 _____ 23 novembro (mércores) 9:30
_____ 17 novembro (xoves) 9:30                         _____ 23 novembro (mércores) 12:30
_____ 17 novembro (xoves) 12:30                       _____ 24 novembro (xoves) 9:30
_____ 18 novembro (venres) 9:30                        _____ 24 novembro (xoves) 12:30

Importante:        a Concellería de Normalización Lingüística confirmará -por correo electrónico- a cada centro o/s grupo/s admitido/s, con indicación do día e a hora adxudicado/s.

OBRADOIRO ELABORACIÓN DE SALES DE BAÑO

A Concellería de NL, a través do Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Vigo, oferta unha actividade dinamizadora do galego dirixida á poboación escolar.

- Obradoiro ciencias: Elaboración de sales de baño

O romeu, a herba cidreira, a lavanda, o cravo, a canela, o sal ou a reladura de limón adéntrannos no campo dos aromas e métodos beneficiosos para o coidado da pel e o acougo do corpo. O obradoiro de sales de baño permítenos, ademais da súa elaboración, a fixación do léxico das especias e das herbas aromáticas.

Duración: 1 hora

Dirixido a: alumnado de 5.º e 6.º de primaria

Lugar de realización da actividade: no propio centro de ensino.

Para calquera dúbida sobre este actividade, poden poñerse en contacto con Marcelo Rodríguez 686 99 87 06

Para solicitar a actividade é necesario enviar cuberta, a solicitude que se achega, o día 14 de novembro ao correo electrónico  actividades.snl@vigo.org
As solicitudes, enviadas por correo electrónico, atenderanse por estrita orde de chegada o día 14 de novembro a partir das 9:30 e até as 14:00

Amais: os obradoiros concederánselles, en primeiro lugar, aos centros de ensino nos que a actividade non foi impartida o pasado curso escolar.

Normalización Lingüística / Praza do Rei, 1 -36202 -Vigo- / Telf.: 986 81 02 81 / Fax: 986 22 06 78
Correo: ofi.normalizacion@vigo.org / http://snl.vigo.org / facebook: vigo en galego
Solicitude de participación na actividade:
Elaboración de de sales de baño para 5.º e 6.º de primaria

Cubrirase unha ficha por cada un dos grupos que desexen participar na actividade. Débese remitir a solicitude ao correo electrónico: actividades.snl@vigo.org o día 14 de novembro a partir das 9:30 e até as 14:00

Importante:   non se aceptarán as solicitudes que non estean correctamente cubertas (é obrigatorio cubrir todos os campos).

DATOS DO CENTRO DE ENSINO:

Nome do centro: _________________________________________________________

Nome e apelidos da persoa de contacto: ______________________________________
-Durante a actividade é obrigatorio que estea presente o/a titor/a do grupo que desenvolve a actividade-

Teléfono: ____________________________

Número máximo de participantes nun grupo: 30


Non marquen os días nos que non poidan recibir a actividade, porque de se lle outorgar e non poder recibila, non se facilitará outra data.


Hai que indicar a preferencia (de 1 a 8) para a participación na actividade:


______ 21 novembro (luns) 9:30                          ______ 23 novembro (mércores) 9:30
______ 21 novembro (luns) 12:00                       ______ 23 novembro (mércores) 12:00
______ 22 novembro (martes) 9:30                     ______ 24 novembro (xoves) 9:30
______ 22 novembro (martes) 12:00                   ______ 24 novembro (xoves) 12:00


Importante:        a Concellería de Normalización Lingüística confirmará -por correo electrónico- a cada centro o/s grupo/s admitido/s, con indicación do día e a hora adxudicado/s.

ELABORACIÓN DE SACOS AROMÁTICOS, 3º E 4º DE PRIMARIA

A Concellería de NL, a través do Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Vigo, oferta unha actividade dinamizadora do galego dirixida á poboación escolar.

- Obradoiro ciencias: Elaboración de sacos aromáticos


A través da exposición de dez plantas aromáticas falaremos das súas diferenzas, arrecendos, usos tradicionais, terreos nos que medran, simboloxía, tradición oral, toponimia, variantes...
No obradoiro, o alumnado realizará sacos de olor con diferentes herbas que levarán para a súas casas.

Duración: 1 hora

Dirixido a: alumnado de 3.º e 4.º de primaria

Lugar de realización da actividade: no propio centro de ensino.

Para calquera dúbida sobre este actividade, poden poñerse en contacto con Marcelo Rodríguez 686 99 87 06


Para solicitar a actividade é necesario enviar cuberta, a solicitude que se achega, o día 3 de novembro ao correo electrónico actividades.snl@vigo.org
As solicitudes, enviadas por correo electrónico, atenderanse por estrita orde de chegada o día 3 de novembro a partir das 9:30 e até as 14:00


Amais: os obradoiros concederánselles, en primeiro lugar, aos centros de ensino nos que a actividade non foi impartida o pasado curso escolar.Normalización Lingüística / Praza do Rei, 1 -36202 -Vigo- / Telf.: 986 81 02 81 / Fax: 986 22 06 78
Correo: ofi.normalizacion@vigo.org / http://snl.vigo.org / facebook: vigo en galego
Solicitude de participación na actividade:
Elaboración de sacos aromáticos para 3.ºe 4.º de primaria


Cubrirase unha ficha por cada un dos grupos que desexen participar na actividade. Débese remitir a solicitude ao correo electrónico: actividades.snl@vigo.org o día 3 de novembro a partir das 9:30 e até as 14:00


Importante:   non se aceptarán as solicitudes que non estean correctamente cubertas (é obrigatorio cubrir todos os campos).


DATOS DO CENTRO DE ENSINO:

Nome do centro: _________________________________________________________

Nome e apelidos da persoa de contacto: ______________________________________
-Durante a actividade é obrigatorio que estea presente o/a titor/a do grupo que desenvolve a actividade-

Teléfono: ____________________________

Número máximo de participantes nun grupo: 30

Hai que indicar a preferencia (de 1 a 8) para a participación na actividade:

Non marquen os días nos que non poidan recibir a actividade, porque de se lle outorgar e non poder recibila, non se facilitará outra data.

______ 15 novembro (martes) 9:30                     ______ 17 novembro (xoves) 9:30
______ 15 novembro (martes) 12:00                   ______ 17 novembro (xoves) 12:00
______ 16 novembro (mércores) 9:30                 ______ 18 novembro (venres) 9:30
______ 16 novembro (mércores) 12:00               ______ 18 novembro (venres) 12:00

Importante:        a Concellería de Normalización Lingüística confirmará -por correo electrónico- a cada centro o/s grupo/s admitido/s, con indicación do día e a hora adxudicado/s.
class=MsoNormal style='margin-left:88.5pt;text-indent:-88.5pt'>Importante:        a Concellería de Normalización Lingüística confirmará -por correo electrónico- a cada centro o/s grupo/s admitido/s, con indicación do día e a hora adxudicado/s.

ELABORACIÓN DE CREMA DENTÍFRICA. 1º E 2º DE PRIMARIA

A Concellería de NL, a través do Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Vigo, oferta unha actividade dinamizadora do galego dirixida á poboación escolar.

- Obradoiro ciencias: Elaboración de crema dentífrica

Neste obradoiro, o alumnado elaborará pasta dentífrica, que levará para casa, a partir de ingredientes naturais; traballaremos, tamén, o léxico bucal e achegarémonos á sorprendente historia das cremas dentífricas.
Duración: 1 hora

Dirixido a: alumnado de 1.º e 2.º de primaria

Lugar de realización da actividade: no propio centro de ensino

Para calquera dúbida sobre este actividade, poden poñerse en contacto con Marcelo Rodríguez 686 99 87 06
Para solicitar a actividade é necesario enviar cuberta, a solicitude que se achega, o día 18 de novembro ao correo electrónico actividades.snl@vigo.org
As solicitudes, enviadas por correo electrónico, atenderanse por estrita orde de chegada o día 18 de novembro a partir das 9:30 e até as 14:00


Amais: os obradoiros concederánselles, en primeiro lugar, aos centros de ensino nos que a actividade non foi impartida o pasado curso escolar.Normalización Lingüística / Praza do Rei, 1 -36202 -Vigo- / Telf.: 986 81 02 81 / Fax: 986 22 06 78
Correo: ofi.normalizacion@vigo.org / http://snl.vigo.org / facebook: vigo en galego
Solicitude de participación na actividade:
Elaboración de crema dentífrica para 1.º e 2.º de primaria

Cubrirase unha ficha por cada un dos grupos que desexen participar na actividade. Débese remitir a solicitude ao correo electrónico: actividades.snl@vigo.org o día 18 de novembro a partir das 9:30 e até as 14:00

Importante:   non se aceptarán as solicitudes que non estean correctamente cubertas (é obrigatorio cubrir todos os campos).

DATOS DO CENTRO DE ENSINO:

Nome do centro: _________________________________________________________

Nome e apelidos da persoa de contacto: ______________________________________
-Durante a actividade é obrigatorio que estea presente o/a titor/a do grupo que desenvolve a actividade-

Teléfono: ____________________________

Número máximo de participantes nun grupo: 30

Hai que indicar a preferencia (de 1 a 8) para a participación na actividade:


Non marquen os días nos que non poidan recibir a actividade, porque de se lle outorgar e non poder recibila, non se facilitará outra data.


______ 25 novembro (venres) 9:30                     ______ 29 novembro (martes) 9:30
______ 25 novembro (venres) 12:00                   ______ 29 novembro (martes) 12:00
______ 28 novembro (luns) 9:30                          ______ 30 novembro (mércores) 9:30
______ 28 novembro (luns) 12:00                       ______ 30 novembro (mércores) 12:00Importante:        a Concellería de Normalización Lingüística confirmará -por correo electrónico- a cada centro o/s grupo/s admitido/s, con indicación do día e a hora adxudicado/s.

OBRADOIRO DE ESCRITA CREATIVA PARA RAPAZADA


Comunicado da Asemblea Extraordinaria da CGENDL do 23 de setembro de 2016

Comunicado da Coordinadora Galega de ENDL

Prezados/as amigos/as,
Dende o Consello Directivo en funcións, queremos comunicarvos que, dado que non se presentou ninguén para asumir a dirección, na Asemblea do pasado venres 23 de setembro, votouse a non continuidade da CGENDL.
A partir deste momento non haberá unha coordinación tal e como se tentou facer ao longo destes anos. Animámosvos a continuar traballando, xunto con todo o profesorado que o fai acotío, no seo dos respectivos Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística e en colaboración co resto de equipos de cada unha das comarcas a través das Coordinadoras Comarcais existentes ou que aínda se poden crear. Alén disto, a páxina web vai seguir activa ata decembro de 2017 e alí vanse manter ata esa data os materiais existentes á vosa disposición.
Así mesmo, seguimos a convidarvos a seguir na tarefa da normalización da nosa lingua desde o ámbito escolar actualizando e difundindo o discurso normalizador da CGENDL, pois o voso esforzo colectivo segue a ser indispensable nun contexto político que non axuda a establecer unhas condicións mínimas de restauración social da nosa lingua. E sen vós, nada do que levamos feito tería sentido.
Saúdos normalizadores
Consello Directivo

CGENDL

ACTIVIDADES SAMAÍN EN VIGO


OBRADOIRO DE CIENCIAS

A Concellería de NL, a través do Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Vigo, oferta unha actividade dinamizadora do galego dirixida á poboación escolar.

- Obradoiro ciencias: Elaboración de crema hidratante
Neste obradoiro ollaremos o proceso de elaboración dunha crema hidratante O/W (aceite en auga) a través dunha emulsión con cera de abellas. Será recorrente falarmos das distintas fases, os diversos emulxentes e os conservantes. E a cera de abellas permitirá falarmos dos graves problemas que está a pasar este animal tan necesario nas nosas vidas.

de ungüentos e pomadas
Os ungüentos e pomadas, preparados semisólidos feitos con graxas vexetais e extractos de plantas, teñen unha absorción e penetración elevada na pel. É unha das fórmulas máis antigas coñecidas e, no obradoiro, saberemos da súa preparación, das plantas, dos seus principios e da súa historia.

de colonias e perfumes
Un obradoiro completo no que partiremos da destilación de augas florais e hidrolatos con alambique para elaborarmos colonias e perfumes, engadindo aceites vexetais de calidade, aceites esenciais ou alcol. Trataremos a utilización de plantas aromáticas e o seu coñecemento, ou a eliminación de substancias sintéticas na elaboración das colonias.

Duración: 1 hora
Dirixido a: alumnado de ESO, BAC e FP
Lugar de realización da actividade: no propio centro de ensino.
Para calquera dúbida sobre este actividade, poden poñerse en contacto con Marcelo Rodríguez 686 998 706

Para solicitar a actividade é necesario enviar cuberta, a solicitude que se achega, o día 26 de outubro ao correo electrónico actividades.snl@vigo.org
As solicitudes, enviadas por correo electrónico, atenderanse por estrita orde de chegada o día 26 de outubro a partir das 9:30 e até as 14:00

Amais: os obradoiros concederánselles, en primeiro lugar, aos centros de ensino nos que a actividade non foi impartida o pasado curso escolar.

Normalización Lingüística / Praza do Rei, 1 -36202 -Vigo- / Telf.: 986 81 02 81 / Fax: 986 22 06 78
Correo: ofi.normalizacion@vigo.org / http://snl.vigo.org / facebook: vigo en galego
Solicitude de participación na actividade:
Elaboración de crema hidratante, de ungüentos e pomadas, de colonias e perfumes para ESO, BAC e FP

Cubrirase unha ficha por cada un dos grupos que desexen participar na actividade. Débese remitir a solicitude ao correo electrónico: actividades.snl@vigo.org o día 26 de outubro a partir das 9:30 e até as 14:00

Importante:   non se aceptarán as solicitudes que non estean correctamente cubertas (é obrigatorio cubrir todos os campos).
DATOS DO CENTRO DE ENSINO:

Nome do centro: _________________________________________________________

Nome e apelidos da persoa de contacto: ______________________________________
-Durante a actividade é obrigatorio que estea presente o/a titor/a do grupo que desenvolve a actividade-
Teléfono: ____________________________

Número máximo de participantes nun grupo: 30

Hai que indicar a preferencia (de 1 a 18) para a participación na actividade:
Non marquen os días nos que non poidan recibir a actividade, porque de se lle outorgar e non poder recibila, non se facilitará outra data.

______ 2 novembro (mércores) 9:30                   ______ 8 novembro (martes) 12:00
                        ungüentos e pomadas                                                colonias e perfumes
______ 2 novembro (mércores) 12:00                 ______ 9 novembro (mércores) 9:30
                        ungüentos e pomadas                                                colonias e perfumes
______ 3 novembro (xoves) 9:30                         ______ 9 novembro (mércores) 12:00
                        ungüentos e pomadas                                                colonias e perfumes
______ 3 novembro (xoves) 12:00                       ______ 10 novembro (xoves) 9:30
                        ungüentos e pomadas                                                crema hidratante
______ 4 novembro (venres) 9:30                        ______ 10 novembro (xoves) 12:00
                        ungüentos e pomadas                                                crema hidratante
______ 4 novembro (venres) 12:00                     ______ 11 novembro (venres) 9:30
                        ungüentos e pomadas                                                crema hidratante
______ 7 novembro (luns) 9:30                            ______ 11 novembro (venres) 12:00
                        colonias e perfumes                                                   crema hidratante
______ 7 novembro (luns) 12:00                          ______ 14 novembro (luns) 9:30
                        colonias e perfumes                                                   crema hidratante
______ 8 novembro (martes) 9:30                        ______ 14 novembro (luns) 12:00
                        colonias e perfumes                                                   crema hidratante


Importante:        a Concellería de Normalización Lingüística confirmará -por correo electrónico- a cada centro o/s grupo/s admitido/s, con indicación do día e a hora adxudicado/s.

luns 03 outubro 2016

VAIOVIRAVAI, TEATRO MUSICAL

Teatro musical para nenos e nenas con vocación viaxeira

Vaioviravai, teatro musical
para a xuventude máis viaxeira


A partires dos contidos e valores que transmite o seu primeiro libro disco, As andanzas de Paio, o grupo vigués Oviravai creou a peza de teatro musical infantil Vaioviravai, que dende a súa estrea o pasado mes de abril non deixou de colleitar éxitos, colgando o cartel de "Aforo completo" en Ourense, Vigo e Bos Aires, entre outras moitas localidades.


Vaioviravai é unha obra de teatro musical protagonizada por tres divertidas personaxes -Roni, Kiki e Chamuco- que, xunto a Paio, interpretan as cancións do libro disco en lingua galega fiándoas cunha divertida trama coa que conquistan os espectadores e as espectadoras máis novas.

A nave soñadora Oviravai prepara unha nova viaxe para levar a alegría a todos os lugares ameazados pola tristura e o aburrimento. Para esa nova aventura, precisa un novo membro. Despois de moitas probas, Kiki e Chamuco son os finalistas. Cal dos dous será o escollido?


O libro disco


As andanzas de Paio é o primeiro traballo de Oviravai, un libro CD que forma parte da colección Sonárbore da Editorial Galaxia no que se traballan diversos temas incluídos no currículo escolar como as cores, as estacións, lingua estranxeira, as vogais, os animais, etc., pero tamén presta especial atención á transmisión de valores sociais como a amizade, a solidariedade, o traballo en equipo ou o coidado do planeta.

As súas aventuras están protagonizadas Paio, un teixugo viaxeiro que percorre medio mundo vivindo as máis emocionantes aventuras. Paio relata en foma de cancións e historias as súas andanzas por lugares tan remotos como Madagascar, Canadá, China ou o mesmo fondo do océano, onde coñece a unha boa morea de novos amigos. De regreso á granxa na que se atopa a súa teixugueira, cóntalles e cántalles a todos os animais as peripecias que vén de experimentar na súa particular andaina.

Pica aquí para escoitar un petisco do disco en Soundcloud ou SpotifyQueres que Oviravai visite o teu colexio?


Ofrecémosche a posibilidade de levar esta divertida a didáctiva actividade ata o teu centro de ensino, cun elenco de tres artistas (Roni, Kiki e Chamuco) mais o personal técnico. A música é en directo e dispoñemos de todos os equipamentos necesarios para o desenvolvemento do espectáculo.
Prezo: 400€ + IVE
 

Contacta con nós para obter máis información!


Editorial Galaxia (986 432 100)
galaxia@editorialgalaxia.com

CURSO DE ACHEGAMENTO Á LINGUA GALEGA


mércores 21 setembro 2016

Propostas da Coordinadora Galega de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística (CGENDL) para os partidos políticos que concorrerán ás vindeiras eleccións do 25 de setembro


No ensino
1. Derrogación do decreto 79/2010 por non garantir no alumnado a competencia mínima na lingua propia de Galicia.
2. Elaboración dun decreto de promoción do idioma galego no ensino a partir do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, aprobado por unanimidade no Parlamento Galego en setembro de 2004, coa finalidade de asegurar que o alumnado remate os seus estudos obrigatorios con plena competencia nas dúas linguas oficiais.
3. Implantación de liñas de galego en Educación Infantil que posibiliten un ensino na nosa lingua nos primeiros anos de escolarización. En consonancia coa sentenza do TSXG a respecto do decreto do Plurilingüismo, eliminación da enquisa encuberta para escoller a lingua nesta etapa, que se segue empregando como aval para marxinar a aprendizaxe en galego nos contornos urbanos e semiurbanos.
4. Fomento real das Programacións Integradas das distintas linguas presentes no ensino, sen perder nunca o horizonte de que o galego é a lingua que precisa dun reforzo positivo.
5. Fomento, desde a administración, da elaboración de recursos didácticos na nosa lingua, actualizados e de calidade, que permitan realmente impartir aulas en galego das materias que se decida en cada centro, prestando especial importancia á Formación Profesional.
6. Elaboración de recursos para a aprendizaxe do galego por parte do alumnado estranxeiro e do alumnado que ten necesidades educativas especiais especiais.
7. Dotación ao Programa Abalar de materiais en galego (escasísimo incluso para aquelas materias que deben impartirse na nosa lingua) para que non fique abeirado nas novas tecnoloxías tal e como está a acontecer.
8. Recuperación do programa educativo “Prescolar na casa” e reforzamento das escolas rurais, cunha adecuada dotación de recursos TIC en galego.
9. Implicación de toda a comunidade educativa no proceso de normalización a través de asesoramento de inspección educativa, campañas específicas, cursos formativos…
10. Introdución progresiva do portugués como materia optativa en todos os centros de ensino co obxectivo de potenciar o coñecemento do galego como porta aberta a aquel, e polo tanto a todo o mundo lusófono, ás súas economías e culturas.
Nos Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística
1. Promoción dun impulso real das actividades normalizadoras dos Equipos, así como apoio ao seu traballo diario: os Equipos precisan sentir que a administración está do seu lado, que os apoia e que potencia o seu labor.
2. Orientación correcta do traballo normalizador por parte da administración, que pasa por supervisar os proxectos dos Equipos e estar pendente da súa situación e problemática particular.
3. Creación e divulgación de recursos didácticos para o traballo dos ENDL.
4. Converter a Normalización Lingüística nunha das directrices dos Plans Formativos do Profesorado e desenvolver programas formativos para os docentes dos Equipos e de todo o profesorado interesado na normalización da lingua no ensino que respondan ás súas necesidades reais e que ofrezan claves para resolver as novas situacións que estamos a vivir nos centros (redacción dos Proxectos Lingüísticos de Centro, orientación no deseño de programacións baseadas no Tratamento Integrado de Linguas, etc.).
5. Promoción do traballo en rede, comarcal ou zonal, dos ENDL para optimizar recursos, colaborar en actividades, producir materiais…
6. Desenvolvemento dun plan de actuación da Rede de Dinamización Lingüística (RDL) para que os Servizos de NL municipais, e os concellos en xeral, colaboren cos ENDL. Este plan debe incluír unha programación planificada e con obxectivos de fomento real da lingua entre a infancia e a mocidade.
7. Convocatoria adaptada ao curso escolar dos Proxectos de Fomento da Lingua Galega para que poidan desenvolverse as actividades das que son obxecto en tempo e forma.
8. Asignación dunha dotación económica adecuada aos centros de ensino para desenvolveren os Proxectos de Fomento da Lingua Galega, posto que a actual apenas cobre unha insignificante parte destes plans.
9. Implementación de medidas que faciliten o traballo diario a través da regulación de horas de dedicación para os membros dos Equipos, que deben pasar a considerarse dentro do cómputo das horas lectivas.
10. Defensa activa dos ENDL fronte aos ataques criminalizadores que sofren por parte de sectores antidemocráticos que unicamente buscan a desaparición da nosa lingua.
Na sociedade
1. Busca do consenso en materia de lingua entre os partidos políticos co fin de excluír o idioma galego da loita partidista.
2. Diálogo e negociación con todos os actores sociais que pulan pola normalización da lingua co obxectivo de chegar a consensos amplos que permitan traballar nos obxectivos fixados na Lei de Normalización Lingüística.
3. Garantir o coñecemento da lingua galega das persoas empregadas na administración para que se poidan garantir os dereitos dos usuarios.
4. Implantación de programas no ámbito xudicial e sanitario que permitan aos usuarios e usuarias realizar os trámites e seren atendidos en lingua galega.
5. Promoción real da lingua galega nas TIC para garantir a súa presenza na sociedade da información e coñecemento.
6. Apoio decidido aos medios de comunicación en galego, tanto de información xeral como sectoriais.
7. Impulsar un cambio de enfoque na programación dos medios de comunicación públicos, coa finalidade de ofrecer unha oferta de lecer máis orientada a un público xuvenil e aos sectores máis dinámicos da sociedade galega.
8. Conversión de Radio Galega Música nunha canle de incentivación, promoción e difusión da creación musical en lingua galega e da TVG nunha plataforma de formatos atractivos e innovadores para a xente nova que aproveite a potencialidade creativa do país.
9. Deseño de campañas públicas de promoción do idioma desde unha perspectiva transversal, atendendo ás necesidades específicas de cada colectivo ou grupo social, cun enfoque concreto e pragmático, orientado a fomentar a autoestima cara ao idioma, así como o seu uso en todos os contextos posibles.
10. Apoio á creación artística en galego e ás industriais culturais galegas, como é norma en todas as admistracións do noso contorno, para asegurar os dereitos constitucionais de acceso á cultura da poboación e reforzar o inequívoco valor produtivo do noso sector cultural.

PROPOSTA DE REGULAMENTO DA CGENDL

ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA
DA COORDINADORA GALEGA DE ENDL
Santiago de Compostela, 23 de setembro de 2016
PROPOSTA DE REGULAMENTO
Artigo 1
Poderán tomar parte como asembleístas con pleno dereito de voz e voto á Asemblea Xeral Extraordinaria da CGENDL todas aquelas persoas que estean adscritas á Coordinadora de ENDL a día 13 de setembro de 2016 como Coordinadoras de ENDL.
Artigo 2
Tamén poderán participar todos aqueles/as docentes que estean adscritos á Coordinadora a día 13 de setembro de 2016, con voz e sen voto, a non ser que traian voto delegado.
Artigo 3
As emendas a este regulamento e ao documento de Organización e Funcionamento da CGENDL poderanse presentar até as 24 horas do día 10 de setembro.
Artigo 4
As Propostas de emendas a este regulamento serán enviadas antes da asemblea a todos os adscritos e serán debatidas e aprobadas, se procede, durante a celebración da mesma.
Artigo 5
Os e as emendantes defenderán as súas emendas. En ausencia destes, se ningún membro da asemblea asume a súa defensa, a emenda entenderase desbotada.
Artigo 6
No debate de cada emenda haberá unha defensa, unha posibilidade de réplica e, se fose necesario a criterio da Presidencia da Mesa, haberá contrarréplica.
Artigo 7
Relatores/as e emendantes poderán chegar a emendas transacionais. Neste caso
someteranse as dúas a votación, primeiro a orixinal e en segundo lugar a transacional,
sempre que alguén quixer manter o texto orixinal.
Artigo 8
Se unha emenda é aprobada, o seu texto substituirá ao correspondente da proposta.
Se todas fosen rexeitadas, entenderase aprobado o texto orixinal da mesma.
Artigo 9
Ao final do debate de cada proposta someterase a votación da asemblea que a
aprobará ou rexeitará no seu conxunto nunha soa votación. A asemblea aprobará as
propostas que acaden maioría simple, isto é, que conten con mais votos a prol que en
contra.
Artigo 10
A Asemblea elixirá o Consello Directivo entre as candidaturas presentadas. Estas
estarán compostas por 10 titulares e cando menos 2 suplentes, e deberán presentarse
antes das 24 horas do día 10 de setembro de 2016.
Artigo 11
En caso de se presentar máis dunha candidatura, a votación será secreta e
resultará gañadora a opción que obteña maioría simple, que terá dereito aos 10 postos
do Consello Directivo. Se só existise unha e ninguén solicita o contrario, a votación
faríase a man alzada quedando proclamada cos votos que obtivese. En caso de que
alguén solicite voto secreto, a elección faríase deste xeito.
Artigo 12
A Coordinación Xeral recaerá en quen encabece a lista máis votada, que con
posterioridade fará unha proposta de distribución de responsabilidades entre os
membros elixidos ao Consello directivo.
Disposición Adicional
A Mesa, formada polo Consello directivo, que preside a Asemblea está facultada para
interpretar este Regulamento en casos de dúbida ou omisión.

ORDE DO DÍA DA ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA DA CGENDL

ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA DA
COORDINADORA GALEGA DE ENDL
IES As Fontiñas de Santiago de Compostela
23 de setembro de 2016, 19h
Orde do día:
1. *Aprobación do Regulamento da Asemblea Xeral Extraordinaria.
2. **Presentación de candidaturas ao Consello Directivo e posterior votación.
3. Nomeamento do novo Consello Directivo da CGENDL.
4. **Proposta do Plan anual de traballo: presentación, debate e votación. Novas propostas de actividades enviadas desde os equipos.
5. Rogos e preguntas.
6. Clausura da Asemblea Xeral Extraordinaria polo/a Coordinador/a Xeral.
* As emendas a este regulamento e ao documento de Organización e Funcionamento da CGENDL poderanse presentar até as 24 horas do día 10 de setembro.
** A presentación de candidaturas ao Consello Directivo e o Plan Anual de Traballo poderanse presentar até as 24 horas do día 10 de setembro

ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DA CGENDL

ASEMBLEA EXTRAORDINARIA DA COORDINADORA GALEGA DE ENDL
Santiago de Compostela, 23 de setembro de 2016
ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DA CGENDL
Toda organización, e polo tanto a Coordinadora Galega de ENDL tamén, debe ter unha estrutura organizativa o máis definida posible. No caso da CGENDL buscouse unha estrutura o máis aberta e participativa posible e que, ao tempo, permitise axilidade e eficacia na toma de decisións e na coordinación e seguimento das diferentes actividades. O presente documento contén o modelo de organización e funcionamento aprobado pola Asemblea Xeral da CGENDL do 7 de novembro de 2009 e revisado pola III Asemblea xeral do 5 de novembro de 2011, posteriormente na V Asemblea Xeral do 8 de novembro de 2013 e, finalmente, pola VI Asemblea Xeral de 23 de novembro de 2015.
1. EQUIPOS DE NORMALIZACIÓN E DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE CENTRO
A súa función e composición está regulada pola administración educativa. No que se refire á CGENDL entendemos que son a base da mesma xa que eles son os seus verdadeiros integrantes. Cada equipo que desexe integrarse na CGENDL, contará cunha persoa responsable que o representará na Coordinadora de ENDL de zona e nas asembleas da CGENDL.
2. DOCENTES COLABORADORES/AS
Naqueles centros onde, ademais dos ENDL, ou en ausencia de equipos operativos na práctica, haxa docentes que compartan o noso ideario e queiran participar das actividades que propoñemos (na medida que llelo permitan as súas funcións docentes), poderán formar parte da Coordinadora Galega de ENDL como docentes colaboradores/as.
Os docentes colaboradores son membros de pleno dereito da Coordinadora, onde participarán a título individual. Por iso poderán establecer contactos cos consellos zonais, formar parte do Consello directivo e participar nas asembleas con voz e sen voto, a non ser que leven voto delegado.
3. COORDINADORAS DE ENDL DE ZONA
Son agrupacións de ENDL de centro dunha determinada zona que por proximidade decide coordinar as súas actuacións e actividades de normalización.
Está formada polos representantes dos ENDL dos centros dunha determinada zona. Cada coordinadora é diferente das outras e ten os seus propios órganos, criterios de funcionamento e obxectivos se ben na súa estratexia procurarán o respecto aos acordos tomados polos
órganos directivos da CGENDL (Consello directivo, Consello zonal e Asemblea. Así e todo entendemos que entre as súas funcións deben estar as de:
a. potenciar actividades conxuntas,
b. coordinar as actuacións entre os diferentes centros,
c. propiciar o intercambio de experiencias e o encontro entre equipos e
persoas vinculadas ás tarefas normalizadoras,
d. participar do Consello zonal da CGENDL, e
e. realizar, cando menos, dúas reunións anuais, unha a comezos de curso, preparatoria do traballo anual, e outra ao final, avaliadora.
Cada coordinadora zonal contará cun representante no Consello zonal.
4. CONSELLO ZONAL
Definición
É o órgano de representación das zonas e ten como misión orientar, asesorar e
supervisar o traballo do Consello directivo e o funcionamento da CGENDL.
Composición e funcionamento
O Consello zonal está formado:
a. por un representante de cada coordinadora zonal existente,
b. por un representante de cada unha daquelas zonas nas que non exista
coordinadora, á espera de que esta se constitúa con voz e sen voto, e
c. polos membros do Consello directivo.
Na Asemblea Extraordinaria do 23 de setembro de 2016, o Consello Zonal está formado polas seguintes coordinadoras ou zonas:
 Provincia da Coruña: Barbanza, Melide e Santiago de Compostela.
 Provincia de Lugo:
 Provincia de Ourense: Celanova-Baixa Limia, O Carballiño, Ourense e Verín-O Bolo.
 Provincia de Pontevedra: Baixo Miño, O Morrazo, O Salnés, Pontevedra, Terras do
 Umia e Vigo.
A modificación desta composición e, polo tanto a incorporación dunha nova coordinadora, debe ser ratificada polo propio Consello zonal.
Os seus membros, ademais de exercer a representación da súa zona, son tamén os responsables de transmitir a esta as estratexias e plans de traballo aprobados pola CGENDL.
Funcións
Son competencias do Consello zonal:
a. definir as estratexias xerais de actuación,
b. revisar de acordo con esas estratexias, modificar se for preciso e aprobar a proposta de Plan anual de traballo elaborada polo Consello directivo, e
c. avaliar o desenvolvemento do Plan anual de traballo
Reunións
O Consello zonal reunirase de xeito ordinario dúas veces ao ano e de xeito extraordinario sempre que o convoque o/a coordinador/a xeral ou o soliciten dous terzos dos seus membros. Polo que respecta ás reunións ordinarias a primeira realizarase na segunda quincena de setembro co obxectivo de aprobar o Plan de traballo anual e preparar a asemblea xeral; a segunda será a final de curso e terá como finalidade avaliar o traballo desenvolvido ao longo do ano e realizar as propostas de cara ao curso seguinte.
As reunións estarán presididas polo/a coordinador/a xeral e terán as seguintes normas de funcionamento:
- O/a coordinador/a xeral preparará a orde do día da reunión e faraa chegar ao resto do consello cun mínimo dunha semana de antelación.
- O/a secretario/a levantará acta de cada reunión deixando constancia dos temas tratados e das decisións adoptadas. A acta será aprobada na sesión seguinte.
5. ASEMBLEA XERAL
Definición
É o máximo órgano de goberno da Coordinadora Galega de ENDL.
Composición e funcionamento
A Asemblea Xeral está integrada polos ENDL de centro que forman parte da
coordinadora e tamén todos/as docentes colaboradores/as. Cada ENDL pode
estar representado con voz polo número de persoas que o desexen, se ben só
se disporá dun voto por ENDL. Os acordos adoptaranse por maioría simple.
Funcións
Son competencias da Asemblea Xeral:
a. elixir o Consello directivo,
b. censurar a actuación do Consello directivo,
c. aprobar, de ser o caso, os orzamentos anuais así como o estado de
contas,
d. debater, modificar ser for o caso e ratificar a proposta de Plan de traballo anual elaborado polo Consello directivo e aprobado polo Consello zonal, e
e. aprobar as estratexias xerais de actuación definidas polo Consello
zonal.
Reunións
A Asemblea Xeral reunirase, de xeito ordinario, unha vez cada dous anos (na primeira quincena de novembro), e de xeito extraordinario sempre que o acorde o Consello directivo ou o soliciten dous terzos dos seus membros. No primeiro caso a convocatoria deberá remitirse, polo menos, con 30 días de antelación e no segundo cun mínimo de 72 horas. Nas dúas situacións deberá constar o lugar, a data e a hora da asemblea así como a orde do día.
6. CONSELLO DIRECTIVO
Definición
É o órgano ordinario de xestión e ten como misión planificar, organizar, dirixir e supervisar o funcionamento da CGENDL.
Composición e funcionamento
O Consello directivo estará formado por dez membros que asumirán as seguintes responsabilidades:
- Coordinador/a xeral, coas funcións de coordinar o traballo interno e externo do Consello directivo e do Consello zonal, presidir as reunións do Consello directivo, do Consello zonal e da Asemblea Xeral, convocar e levantar reunións, facer as consultas necesarias para fixar as ordes do día, ocuparse das relacións cos medios e das relacións institucionais da CGENDL entre outras.
- Vice-coordinador/a xeral, auxiliará ao coordinador/a xeral nas súas funcións,
- Secretario/a, ocuparase de levantar actas e dos traballos administrativos.
- Vicesecretario/a, auxiliará ao/a secretario/a nas súas funcións.
- Vogais (6), responsabilizaranse doutras áreas (web, correos…) en función das necesidades.
Para poder formar parte do Consello directivo é necesario ser membro dun ENDL que teña a condición de asociado, ou ben formar parte da Coordinadora como docente colaborador/a. O Consello directivo será elixido pola Asemblea Xeral entre todas as candidaturas que se presenten, e resultará elixida aquela que obteña máis votos. As candidaturas deberán presentarse, cando menos, 10 días antes da realización da devandita asemblea e durante esta mesma a persoa que as encabece deberá presentar o seu programa de traballo para dous anos e un plan anual de traballo para ese curso. Todos os membros do Consello directivo terán dereito a voto na asemblea. Os cargos do Consello directivo durarán dous anos, no caso de
vacante no Consello directivo procederase á substitución correspondente acudindo aos suplentes da lista gañadora, de non haber suplentes o Consello directivo poderá nomear á persoa que estime axeitada que deberá ser ratificada pola asemblea. Poderase causar baixa por finalización do mandato, incumprimento das obrigas ou por renuncia voluntaria.
Funcións
Son competencias do Consello directivo:
a. Corresponsabilizarse do funcionamento ordinario da coordinadora e resolver os asuntos que xurdan diariamente.
b. Elaborar o a proposta de Plan anual de traballo.
c. Programar, coordinar e avaliar as actividades e campañas impulsadas pola CGENDL.
d. Intercambiar información sobre o desenvolvemento das diversas actividades confiadas a cada un dos membros da coordinadora e propoñer, canto sexa oportuno para a súa mellora.
e. Propoñer a elaboración e difusión de materiais que contribúan ao avance na normalización.
f. Apoiar e emprender accións conxuntas con outras institucións e administracións.
g. Representar a coordinadora en todos aqueles ámbitos nos que sexa preciso e ser a súa voz pública.
h. Impulsar a constitución e funcionamento das coordinadoras de zona.
i. Estudar e preparar os asuntos que se deben tratar no Consello zonal.
Reunións
O Consello directivo reunirase, de xeito ordinario, dúas veces cada trimestre, e de xeito extraordinario sempre que o convoque o/a coordinador/a xeral ou o soliciten a maioría dos seus membros. Ás reunións do Consello directivo poderán ser convocados/as, cando sexa necesario polos asuntos que se vaian tratar, outras persoas con voz pero sen voto.
As reunións estarán presididas polo/a coordinador/a xeral e terán as seguintes normas de funcionamento:
a. O/a coordinador/a xeral preparará a orde do día da reunión e faraa chegar ao resto do consello cun mínimo de tres días de antelación.
b. O Consello directivo tratará os diversos temas da orde do día coa axuda da documentación previamente preparada por quen corresponda.
c. O Consello directivo tenderá a adoptar as decisións por consenso, a través do diálogo e o contraste de criterios, cando non sexa posible facelo así adoptaranse por maioría simple.
d. O/a secretario/a levantará acta de cada reunión deixando constancia dos temas tratados e das decisións adoptadas. A acta será aprobada na sesión seguinte.
7. *DISOLUCIÓN
A Coordinadora Galega de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística pode ser disolta se así se acorda na Asemblea Xeral, convocada con carácter extraordinario expresamente para ese fin.
2. En caso de disolución, a Asemblea Xeral establecerá as normas precisas para levala a cabo.
*Emenda engadida na VI Asemblea Xeral da Coordinadora Galega de ENDL (Santiago de Compostela, 23 de novembro de 2016). Emendante: Consello Directivo da CGENDL