sábado, 20 de abril de 2013

PROGRAMA: XORNADAS DE FORMACIÓN E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA NO ENSINO.

Xornadas de Formación e Intercambio de Experiencias de Dinamización Lingüística no
Ensino.
Organizan: CIG-Ensino
Concellaría de Normalización Lingüística do Concello de Vigo
Coordinadora de ENDLs de Vigo e bisbarra
24 e 25 abril, Instituto Municipal de Educación, Camiño do Chouzo, Vigo
Solicitouse homologación á Consellaría de Educación*

mérc. 24 abril
16.30 Recepción de participantes pola organización.
17.00 Dous Proxectos Lingüísticos de Centro: os IES de Teis e de Chapela.
18.00 Proxecto Educativo “Tesouros Vivos”
18.30 Luís Caruncho: Dez anos de regueifas nos centros de ensino de Vigo.
19.00 Descanso
19.20 Francisco Castro: Eu escribo, ti escribes, el/ela escriben.
20.00 A largada da pomba (CEIP Igrexa-Candeán)
20.30

xoves 25 abril
16.30 Achégate a Bembrive. Abre os teus sentidos. (CEIP Chans-Bembrive)
17.00 Toponimia:
Unha experiencia no CEIP Coutada-Beade.
Códigos QR e toponimia (IES Alexandre Bóveda)
17.40 A experiencia audiovisual: a TV do IES de Beade
18.15 Descanso
18.30 Rosalía musicada (CEIP Ría de Vigo)
19.00 Cantiga amiga (IES de Teis e Colexio Nosa Sra. da Esperanza)
19.30 Brais Fernández (Xandobela): Técnicas de dinamización.
20.30
(*) De ser concedida, as persoas asistentes recibirán unha certificación de 8 horas de formación.
As persoas que ao mesmo tempo presenten experiencias, poden solicitarnos que se especifique o
tempo que actuaron como relatoras
(Orde 01/03/2007; art.19.5: “As actividades de menos de oito horas non
serán computables nin poderán acumularse, agás no caso das persoas relatoras” e artigo 21.5: “No caso dunha persoa
que sexa asistente a unha actividade e, ao mesmo tempo, actuase como relatora, sempre que non supere o tempo que
actuou o 15% da duración total da actividade, poderáselle emitir un certificado no cal se especificarán as horas totais da
actividade a que asistiu e as horas que actuou como relatora.”)
É preciso ter unha conta de correo electrónico @edu.xunta.es e asinadas as follas de asistencia

Ningún comentario:

Publicar un comentario