domingo, 7 de abril de 2013

OPOSICIÓNS.Concurso-oposición para o acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres para o ano 2013

Xúntase a Orde do 23 de marzo de 2013 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo  de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia.
  • Prazo de solicitudes: vinte días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia
  • O PRAZO REMATA O 24 DE ABRIL.
  • DESDE ESTES ENLACES PODEDES ACCEDER A TODA A INFORMACIÓN E XERAR AS VOSAS SOLICITUDES.

Orde do  23 de marzo de 2013: Concurso-oposición para o acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres para o ano 2013

http://www.edu.xunta.es/web/oposicions2013

https://www.edu.xunta.es/oposicions/

Ningún comentario:

Publicar un comentario