sábado, 22 de febreiro de 2014

ORDE do 10 de febreiro de 2014 pola que se modifica a Orde do 16 de xullo de 2007, pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (Celga).

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140219/AnuncioG0164-120214-0004_gl.html

Ningún comentario:

Publicar un comentario