luns, 7 de xaneiro de 2013

LUDOTECA LINGÜÍSTICA

A Concellería de NL, a través do Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Vigo, oferta unha actividade dinamizadora do galego dirixida á poboación escolar.
- Ludoteca lingüística

A Ludoteca Lingüística é un proxecto de dinamización lingüística que consiste na recuperación de xogos tradicionais, a disposición de xogos novos e diferentes, e xogos lingüísticos que procuran fomentar o uso do galego dun xeito eminentemente lúdico e en relación co currículum de Educación Física e Lingua Galega. Con formato de gran feirón, os rapaces/zas terán que ir superando as distintas probas que se lles propoñan de maneira rotatoria e cooperativa ao mesmo tempo.
Achegaremos, xunto coa actividade, "Bota e rebota e cae na túa boca". É un manual dirixido ao profesorado de Educación Física co obxectivo de incorporaren actividades de dinamización lingüística e do fomento do galego nas súas programacións didácticas. "Bota e rebota..." achega propostas eminentemente prácticas vencelladas cos bloques de contidos das áreas de E.F. e Lingua e Literatura Galegas.

Duración:
1 hora e 30 minutos
Dirixido a:
alumnado de infantil (de 4 a 6 anos)
Lugar de realización da actividade:
no propio centro de ensino (obrigatoriamente nas instalacións deportivas do centro) para calquera dúbida sobre este tema poden consultar con Nerea Couselo 649 702 194)
Para solicitar a actividade é necesario enviar cuberta, a solicitude que se achega, o día 15 de xaneiro.
As solicitudes atenderanse por estrita orde de chegada o día 15 de xaneiro a partir das 9:00 h e ata as 14:00 h
Importante: os obradoiros concederánselles, en primeiro lugar, aos centros de ensino nos que a actividade non foi impartida o pasado curso escolar.

Solicitude de participación na actividade:
Ludoteca lingüística
para infantil (de 4 a 6 anos)
Cubrirase unha ficha por cada un dos grupos que desexen participar na actividade.
Débese remitir a solicitude ao fax 986 22 06 78 o día 15 de xaneiro a partir das 9:00 h e ata as 14:00
Importante: non se aceptarán as solicitudes que non estean correctamente cubertas (é obrigatorio cubrir todos os campos).

DATOS DO CENTRO DE ENSINO:
Nome do centro: _________________________________________________________
Nome e apelidos da persoa de contacto: ______________________________________
Teléfono: ____________________________ Fax: ______________________________
Número máximo de participantes nun grupo: 30
Hai que indicar a preferencia (de 1 a 10) para a participación na actividade:
______ 21 xaneiro (luns), ás 10:00 h
______ 21 xaneiro (luns), ás 12:30 h
______ 22 xaneiro (martes), ás 10:00 h
______ 22 xaneiro (martes), ás 12:30 h
______ 23 xaneiro (mércores), ás 10:00 h
______ 23 xaneiro (mércores), ás 12:30 h
______ 24 xaneiro (xoves), ás 10:00 h
______ 24 xaneiro (xoves), ás 12:30 h
______ 25 xaneiro (venres), ás 10:00 h
______ 25 xaneiro (venres), ás 12:30 h
Importante: a Concellería de Normalización Lingüística confirmará -por fax- a cada centro o/s grupo/s admitido/s, con indicación do día e a hora adxudicado/s.
Nome e apelidos da persoa que envía o fax: ___________________________________

Ningún comentario:

Publicar un comentario