mércores, 18 de marzo de 2015

AUTORIZACIÓN PAIS E NAIS PHOTOCALL CORRELINGUA

AUTORIZACIÓN PAIS E NAIS PHOTOCALL CORRELINGUA

CORRELINGUA é a denominación que adoptaron de maneira común a partir de 2001 as diversas carreiras en prol do idioma que se convocaron no país. É unha proposta de carácter lúdico, educativo e reivindicativo que pretende convidar a mocidade e os centros de ensino a participar nun acto público que quere enviar unha mensaxe do dereito da infancia e a mocidade a medrar en galego.
Nesta edición, contaremos nos centros de ensino cun photocall onde participe o alumnado. Para poderen participar precisan contar con autorización da nai, pai ou titora/or legal. Por este motivo achegamos, para asinala, a seguinte autorización:

Eu                                                                                            con DNI ,
nai, pai, tutora/or legal de ,                                                 alumna/o do curso                        no centro de ensino                                                                                                                                                 AUTORIZO a publicación de imaxes do meu fillo/a nas publicacións (web, redes sociais, boletíns) que realice o Correlingua.
E para que conste, asino en                a               de                                de 2015


Correlingua
www.correlingua.org
Avenida de Lugo 2A, entresollado A
15701- Santiago de Compostela
tlf: 698180557

Ningún comentario:

Publicar un comentario