domingo, 25 de marzo de 2012

OBRADOIRO EN FAMILIA: FAI UN TÍTERE

Boletín de inscrición para o
OBRADOIRO EN FAMILIA: FAI UN TÍTEREorganizado pola Concellería de Normalización Lingüística
Debe enviarse cuberto por algún destes medios:
por correo electrónico a verbum@vigo.org (é suficiente con poñer a información solicitada no corpo do correo) ao fax 986 24 06 33
ou entregar, directamente, no Verbum (avda. Samil, 17 -Vigo)
Só se terán en conta as inscricións (en persoa, por correo ou por
fax) que se reciban a partir das 10:00 h do 10 de abril
A selección farase pola orde de chegada da inscrición
Cada persoa só pode entregar un máximo de 3 inscricións
Verbum comunicará, individualmente, as persoas que participarán no obradoiro
[Adulto/a] Nome e apelidos: ________________________________________________
[Neno/a] Nome e apelidos: _________________________________________________
Cada neno/a debe ir acompañado/a por unha persoa adulta e un/ha adulto/a só pode acompañar a un/ha neno/a
Idade neno/a: __________________ (Idade mínima: 6 anos)
Enderezo:______________________________________________________________
Código postal e localidade: _________________________________________________
Teléfono/s: _____________________________________________________________
Correo electrónico: _______________________________________________________
Sinatura
De acordo co establecido na Lei de protección de datos de carácter persoal, informámoslles de que os datos que figuran nesta comunicación están incluídos nun ficheiro automatizado propiedade de Museo VERBUM- Casa das Palabras. Para o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, poderán dirixirse en calquera momento á devandita entidade, en avenida de Samil nº. 17, 36212 Vigo.
Normalización Lingüística Verbum
Praza do Rei, número 1 Avenida de Samil 17
36212 Vigo 36212 Vigo
Tfn.: 986 81 02 81 Tfn.: 986 24 01 30
Fax: 986 22 06 78 986 24 06 33

Ningún comentario:

Publicar un comentario